Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Arie de Bode Bestuursvoorzitter haveninformatiecentrum Portaal van Vlaanderen

"Het Portaal van Vlaanderen is het haveninformatiecentrum in de gemeente Terneuzen. Al ruim vijfentwintig jaar is het te vinden om en nabij het sluizencomplex in Terneuzen. Jaarlijks worden vele toeristen en dagjesmensen geïnformeerd over met name de functie en de werking van de sluizen, de scheepvaart en alle overige nautische informatie om en nabij het Kanaal van Gent naar Terneuzen en de Westerschelde. In totaal zijn zo’n veertig vrijwilligers actief. Jaarlijks bezoeken ruim 8.000 mensen het centrum. Ze bekijken de tentoonstelling of genieten van de vele toeristische arrangementen. Denk aan een rondleiding over het sluizencomplex met een bezoek aan de brugkelder en portaaltoren, een stadstoer met het toeristentreintje, een maritieme fietsroute of een rondvaart door Kanaal van Gent naar Terneuzen. Een voorname taak is ook het informeren van scholieren en studenten over de functies en het werken in de haven.

De Nieuwe Sluis is een imposant project op maritiem gebied waar de komende tijd natuurlijk alle aandacht op wordt gericht. Vanuit het bezoekerscentrum van het Portaal van Vlaanderen krijgen de bezoekers altijd de meest actuele informatie over de voortgang van de bouw van de Nieuwe Sluis. Aan de hand van een ingerichte interactieve tentoonstelling worden de bezoekers vanaf dit voorjaar meegenomen in het bouwproces. Ook komt er een ingericht uitkijkpunt met uitzicht over het bouwterrein. Verder is het de bedoeling om tijdens jaarlijkse open dagen echt voet in de bouwput te zetten om zo een nog beter beeld te krijgen van de grootsheid van de Nieuwe Sluis. Onze gidsen popelen om iedereen te vertellen over de bouw van dit fantastische project.

Het informatiecentrum van het Portaal van Vlaanderen is gehuisvest aan de Beneluxweg. Vanaf deze plek kunnen de bezoekers naast de informatie over de voortgang bouwwerkzaamheden van de Nieuwe Sluis ook goed worden geïnformeerd over de activiteiten in de Kanaalzone. Daarbij wordt ook de stad Terneuzen betrokken. De bouw van de Nieuwe Sluis heeft ongetwijfeld een grote aantrekkingskracht op allerlei geïnteresseerden. Iedereen wil wel zo’n bouwproject bezoeken. Met aparte themadagen of bouwarrangementen spelen we daarop in."

www.portaalvanvlaanderen.nl

“De Nieuwe Sluis is een imposant project waar we onze bezoekers graag over vertellen”