Frank Chapelier Bewoner Stationsweg in Terneuzen

“Al acht jaar woon ik met mijn gezin aan de Stationsweg in Terneuzen. Het is echt een verborgen plekje met ongeveer tien woonhuizen tussen de Beneluxweg en de Kennedylaan. Je ziet bij ons grote schepen voorbij varen, hoort de sluisdeuren dichtgaan en de schepen tegen de sluiswand aanleggen. Geluiden die passen bij het wonen in een havenstad. Veel mensen die hier komen, zijn vaak verbaasd dat tussen de bedrijven, huizen staan. We wonen hier graag. We genieten van het vrije uitzicht, ons mooie oude huis en de grote tuin.

Het heiproefonderzoek in de zomer van 2016 heeft ons duidelijk gemaakt dat we echt overlast krijgen van de aanleg van de Nieuwe Sluis. Het viel ons tegen hoeveel lawaai het maakte, zelfs met de ramen dicht. Zowel trillen als heien was goed te horen. Op een avond stonden we met alle buren buiten door het kabaal toen de aannemer nog even een damwand in de grond bracht. Elk nadeel heeft zijn voordeel, want het was ook wel weer gezellig om alle buren weer eens te zien en te spreken. En de projectorganisatie heeft adequaat gereageerd op onze klachten.

In het begin leek het alsof het projectteam van de Nieuwe Sluis ons even was vergeten, maar nu staan we echt op de kaart. Zeker toen we aangaven dat we scheurtjes in de voegen in onze gevel hadden gevonden. Na controle door een expert bleek dat die niet door de heiproef zijn ontstaan. De toekomstige aannemer krijgt het verzoek om onze huizen goed in de gaten te houden en geen onnodige risico’s te nemen. Voordat de bouw begint, gaat de aannemer de huidige stand van zaken van onze huizen opnemen. Het contact met de projectorganisatie is goed. We weten bij wie we terecht kunnen met vragen en worden op de hoogte gehouden. Dat is fijn!

Naast ons opent in 2019 een groot nieuw winkelcentrum en appartementencomplex. Hierdoor krijgt onze straat meer verbinding met het centrum van Terneuzen. We hopen ook dat door de komst van dit centrum de infrastructuur rondom ons huis verbetert. Maar ook levert de bouw van deze gebouwen overlast op. We begrijpen dat het nodig is. Ook de komst van de Nieuwe Sluis is nodig. Het geeft de economische ontwikkeling van het gebied een boost. Zolang ze niet ’s ochtends voor 7 uur gaan heien, vind ik het best.”

“Ik verwacht dat we veel overlast krijgen van de aanleg van de Nieuwe Sluis”