Fred Jansen projectdirecteur aannemerscombinatie Sassevaart

“De aanleg van de Nieuwe Sluis in Terneuzen is een mooi project waar we voortvarend en doordacht aan werken. Dat is ons motto. Voortvarend, omdat we willen dat het scheepvaartverkeer, maar ook wegverkeer zo soepel mogelijk kan blijven passeren. De scheepvaart maakt langer gebruik van de Middensluis door het tijdelijke Kapitein Rooiboskanaal. Het wegverkeer rijdt via de bypasses (tijdelijke wegen) gewoon om onze werkzaamheden heen. Zo blijven ook onze bouwwerkzaamheden vlot verlopen. Doordacht, omdat we niet zomaar aan de slag gaan, maar al onze stappen goed voorbereiden. Het is namelijk een flinke klus waarbij veiligheid voorop staat.

Onopgemerkt gaat zo’n bouw niet, maar we proberen de overlast zoveel mogelijk te minimaliseren voor alle partijen. De enorme sluis komt binnen het bestaande sluizencomplex. De andere sluizen moeten in bedrijf blijven en we willen dat de omgeving zo min mogelijk hinder ondervindt. Om dit voor elkaar te krijgen werken we met bestaande en bewezen bouwtechnieken die zo min mogelijk trillingen veroorzaken, slechts beperkt grondwater onttrekken uit de omgeving en weinig werkruimte innemen. De Nieuwe Sluis wordt van hoge kwaliteit, direct functioneel en met lage onderhoudskosten.

De samenwerking met het Vlaams-Nederlandse projectteam van de Nieuwe Sluis verloopt prettig. Met ons eigen Vlaams-Nederlands bouwteam zijn we buiten volop bezig.  Nadat we de Schependijk hebben aangepakt, was er ruimte voor de bouw van de Nieuwe Sluis. De contouren zijn inmiddels goed zichtbaar door het werk aan de wanden en het opgeperste zand. In 2020 ontstaan twee droge bouwkuipen bij de sluishoofden – daar waar de deuren van de sluis komen – zodat we het complexe betonwerk voor de deurkassen, brugkelder en nivelleersysteem kunnen realiseren. Ook elders op het sluizencomplex werken we door, zoals in de Buitenhaven West. Hier komen ligplaatsen voor de scheepvaart en een nieuwe dienstenhaven. In 2023 ligt er een mooie Nieuwe Sluis en is de Kanaalzone klaar voor de toekomst.”

“We bouwen voortvarend en doordacht de Nieuwe Sluis, een van de grootste sluizen ter wereld”