Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Fred Jansen projectdirecteur aannemerscombinatie Sassevaart

“We zijn erg blij dat we met elkaar de aanbesteding voor de aanleg van een van de grootste sluizen ter wereld gewonnen hebben. Het is een mooi project waar we de komende vijf jaar voortvarend en doordacht aan mogen werken. Dat is ons motto. Voortvarend, omdat we willen dat het scheepvaartverkeer, maar ook wegverkeer zo soepel mogelijk kan blijven passeren. En natuurlijk ook omdat we willen dat de bouwwerkzaamheden vlot verlopen. Doordacht, omdat we niet zomaar aan de slag gaan, maar al onze stappen goed voorbereiden. Het is namelijk een flinke klus. Onopgemerkt gaat zo’n bouw niet, maar we proberen de overlast zoveel mogelijk te minimaliseren.

Komend jaar gaan we het ontwerp verder op details uitwerken en het terrein bouwrijp maken. Hiervoor zijn kleinere werkzaamheden zichtbaar, zoals grondonderzoek, slopen van gebouwen en kabels en leidingen verleggen. Medio 2018 beginnen de grote werkzaamheden. Zo gaat er dan een stuk van de kade van de Schependijk af, zodat de Oostsluis goed bereikbaar blijft. En we beginnen met het heien van de eerste combiwand van de Nieuwe Sluis. Ook komt er een doorvaartkanaal zodat schepen ook tijdens de bouw nog langere tijd gebruik kunnen maken van de Middensluis.

De samenwerking met het Vlaams-Nederlandse projectteam van de Nieuwe Sluis verloopt prettig. Met ons Vlaams-Nederlands bouwteam vol ervaring zie ik de bouwfase vol vertrouwen tegemoet. In 2022 ligt er een mooie Nieuwe Sluis en is de Kanaalzone klaar voor de toekomst.”

“We bouwen voortvarend en doordacht de Nieuwe Sluis, een van de grootste sluizen ter wereld”