Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Fred Jansen projectdirecteur aannemerscombinatie Sassevaart

"De aanleg van de Nieuwe Sluis in Terneuzen is een mooi project waar we de komende vijf jaar voortvarend en doordacht aan gaan werken. Dat is ons motto. Voortvarend, omdat we willen dat het scheepvaartverkeer, maar ook wegverkeer zo soepel mogelijk kan blijven passeren. En natuurlijk ook omdat we willen dat de bouwwerkzaamheden vlot verlopen. Doordacht, omdat we niet zomaar aan de slag gaan, maar al onze stappen goed voorbereiden. Het is namelijk een flinke klus waarbij veiligheid voorop staat.

Onopgemerkt gaat zo’n bouw niet, maar we proberen de overlast zoveel mogelijk te minimaliseren voor alle partijen. De enorme sluis komt binnen het bestaande sluizencomplex. De andere sluizen moeten in bedrijf blijven en we willen ook dat de omgeving zo min mogelijk hinder ondervindt. Om dit voor elkaar te krijgen werken we met bestaande en bewezen bouwtechnieken die zo min mogelijk trillingen veroorzaken, slechts beperkt grondwater onttrekken uit de omgeving en weinig werkruimte innemen. De Nieuwe Sluis wordt van hoge kwaliteit, direct functioneel en met lage onderhoudskosten.

Op dit moment zijn we het ontwerp van de Nieuwe Sluis verder op details aan het uitwerken. Daarnaast zijn allerlei voorbereidende werkzaamheden bezig, zoals grondonderzoek, slopen van gebouwen, bomen kappen, niet gesprongen explosieven uit de oorlog opsporen en verwijderen en kabels en leidingen verleggen. Medio 2018 beginnen de eerste grote werkzaamheden. Zo gaat er dan een stuk van de kade van de Schependijk af, zodat de Oostsluis goed bereikbaar blijft. En we beginnen met het heien van de eerste combiwand van de Nieuwe Sluis. Ook komt er een doorvaartkanaal zodat schepen ook tijdens de bouw nog langere tijd gebruik kunnen maken van de Middensluis.

De samenwerking met het Vlaams-Nederlandse projectteam van de Nieuwe Sluis verloopt prettig. Met ons Vlaams-Nederlands bouwteam vol ervaring zie ik de bouwfase vol vertrouwen tegemoet. In 2022 ligt er een mooie Nieuwe Sluis en is de Kanaalzone klaar voor de toekomst."

“We bouwen voortvarend en doordacht de Nieuwe Sluis, een van de grootste sluizen ter wereld”