Fred Jansen projectdirecteur aannemerscombinatie Sassevaart

"De aanleg van de Nieuwe Sluis in Terneuzen is een mooi project waar we voortvarend en doordacht aan werken. Dat is ons motto. Voortvarend, omdat we willen dat het scheepvaartverkeer, maar ook wegverkeer zo soepel mogelijk kan blijven passeren. En natuurlijk ook omdat we willen dat de bouwwerkzaamheden vlot verlopen. Doordacht, omdat we niet zomaar aan de slag gaan, maar al onze stappen goed voorbereiden. Het is namelijk een flinke klus waarbij veiligheid voorop staat.

Onopgemerkt gaat zo’n bouw niet, maar we proberen de overlast zoveel mogelijk te minimaliseren voor alle partijen. De enorme sluis komt binnen het bestaande sluizencomplex. De andere sluizen moeten in bedrijf blijven en we willen ook dat de omgeving zo min mogelijk hinder ondervindt. Om dit voor elkaar te krijgen werken we met bestaande en bewezen bouwtechnieken die zo min mogelijk trillingen veroorzaken, slechts beperkt grondwater onttrekken uit de omgeving en weinig werkruimte innemen. De Nieuwe Sluis wordt van hoge kwaliteit, direct functioneel en met lage onderhoudskosten.

De samenwerking met het Vlaams-Nederlandse projectteam van de Nieuwe Sluis verloopt prettig. Met ons Vlaams-Nederlands bouwteam vol ervaring zie ik de bouwfase vol vertrouwen tegemoet. In 2022 ligt er een mooie Nieuwe Sluis en is de Kanaalzone klaar voor de toekomst."

“We bouwen voortvarend en doordacht de Nieuwe Sluis, een van de grootste sluizen ter wereld”