Jan Lonink burgemeester gemeente Terneuzen

"De Nieuwe Sluis betekent een enorme impuls voor de economie en werkgelegenheid in de regio. Dit mede dankzij de unieke wisselwerking tussen water, spoor en weg die we hier aan beide zijden van de grens kennen.

Het havenbedrijf North Sea Port en ook andere bedrijven spelen al in op de nieuwe kansen die de sluis gaat bieden. De internationale haven wordt met de grotere toegangspoort een nog sterkere speler in Europa en zelfs daarbuiten. Die positie zal nog verder versterkt worden na de ingebruikname van de Schelde-Seineverbinding, een uiterst belangrijke schakel op de zogenaamde noord-zuid-route.

De nieuwe, grotere sluis maakt de regio een zeer aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. Ik zie kansen voor logistieke ondernemingen, voor de op-/overslag, de food- en agrosector en biogerelateerde ondernemingen. En ik verwacht ook uitbreidingen van bestaande bedrijven.

De aanleg van dit prestigieuze bouwproject is bovendien een attractie op zich. Ik volg de vorderingen op de voet en toon ze met veel trots aan bezoekers!"

“De Nieuwe Sluis is een grote impuls voor de economie en de werkgelegenheid in de Kanaalzone”

Jan Lonink, burgemeester gemeente Terneuzen