Jessie Scheele Inwoner Terneuzen en Public Affairs Specialist Dow Benelux b.v

"Ik vind het altijd grappig om te zien: toeristen die met verbazing staan te kijken naar de grote schepen die door de sluizen varen. Voor mij is dat de gewoonste zaak van de wereld. Ik fiets iedere dag over het sluizencomplex naar mijn werk bij Dow. Ik woon in Terneuzen. Alleen als het heel slecht weer is, ga ik wel eens met de auto. Als het druk is, ben ik in dat geval net zo lang onderweg. Ik vind het heerlijk om te fietsen. Ik verschijn helder op kantoor en kom fris thuis. Als ik aan kom fietsen ben ik altijd benieuwd hoe de bruggen staan. Moet ik een lange slinger maken of kan ik via de kortste weg?

Het is fijn dat ze bij werkzaamheden bij de sluizen altijd zo goed rekening houden met fietsers. De omleidingsroute is zo kort mogelijk! Van werkzaamheden voor de Nieuwe Sluis heb ik nog niet veel gemerkt. Ik zie hier en daar een graafmachine aan het werk, maar ik weet eigenlijk niet of dat met de Nieuwe Sluis te maken heeft. Voor veel medewerkers van Dow is de route over het sluizencomplex belangrijk. Werkzaamheden worden meestal ruim van te voren aangekondigd, ook bij Dow verschijnen dan berichten op ons intranet.

Kunnen tijdens de bouw de auto’s nog steeds over het sluizencomplex? En fietsers? Ik ben wel benieuwd hoe ze er voor gaan zorgen dat het verkeer gewoon door kan gaan. Tijdens de werkzaamheden, maar ook daarna. Wat gaat het voor mij als fietser betekenen dat de Nieuwe Sluis er is? Voor de regio is het in ieder geval geweldig dat hij er komt. Het economisch belang is groot."

"Fijn dat ze bij werkzaamheden bij de sluizen altijd goed rekening houden met fietsers"