Jolanda Kleine Binnenvaartschipper op de Mirage

“Regelmatig passeren we de sluizen in Terneuzen met ons binnenvaartschip Mirage. Ons schip is tachtig meter lang en acht meter twintig breed. We hebben speciale tanks voor poederstoffen aan boord en vervoeren onder andere vliegas vanaf de elektriciteitscentrales naar de cementfabrieken en kalk naar de elektriciteitscentrales in Nederland, België en Duitsland.

Bij het sluizencomplex is het moeilijk in te schatten hoe lang het duurt voordat je buiten staat. Soms zijn er lange wachttijden. Dat is wel eens vervelend, omdat we ons aan de vaartijdenwet moeten houden. We mogen veertien uur varen en moeten dan acht uur rusten. En wachten gaat van onze vaartijd af. Daarnaast willen we natuurlijk op tijd leveren bij onze klanten, dus oponthoud is niet wenselijk. We verwachten dat met de Nieuwe Sluis de doorstroming verbetert.

Wij zijn aangesloten bij de branchevereniging Koninklijke BLN Schuttevaer. Deze vereniging behartigt de belangen van de beroepsbinnenvaart op het gebied van nautische, technische, infrastructurele en sociaal-economische zaken. Via de Regio Zeeland blijven we op de hoogte over de stand van zaken rondom de bouw van de Nieuwe Sluis. Zij overleggen met de projectorganisatie, denken mee en geven advies. Ze maken zich onder andere hard voor meer aanlegplekken om te overnachten en een spuikanaal. Helaas komt dit laatste er niet. Ik denk dat dit grote gevolgen heeft voor de wachttijden van de scheepvaart als er wateroverschot is uit België. Een gemiste kans!

Tijdens de aanleg van de sluis verwachten we overlast. Hopelijk wordt gekeken hoe dat tot een minimaal kan worden beperkt. Een betere spreiding over de sluizen kan een oplossing zijn. Bij grote drukte kunnen wij weleens mee schutten met de zeevaart in de zeesluis. Verder hopen we als binnenvaart ook wat werk te halen uit de bouw van de sluis. Er is genoeg materiaal nodig dat prima per schip te leveren is!”

“Hopelijk krijgt de binnenvaart extra werk door de bouw van de Nieuwe Sluis”