Leendert Landa bewoner buurtschap Wulpenbek, naast de Westsluis in Terneuzen

“Na twintig jaar varen, begon ik als sluiswachter op het sluizencomplex. Mijn vrouw Mieke en ik waren gewend aan de vrijheid van het schippersleven. Het leven aan wal is dan echt wel even wennen. Toen we dit huis op de Wulpenbek tegenkwamen, waren we meteen verkocht. Hier woon je vrij en landelijk, maar met alle faciliteiten van de stad Terneuzen in de buurt. En ik was altijd zó thuis van het werk! In totaal heb ik ruim dertig jaar voor Rijkswaterstaat in diverse functies op het sluizencomplex gewerkt. Na een mooie carrière, ben ik inmiddels met pensioen.

We wonen met veel plezier op de Wulpenbek. We hebben leuke buren en staan altijd voor elkaar klaar als het nodig is. De plannen voor een nieuwe sluis hebben jarenlang bij alle bewoners ‘boven het hoofd gehangen’. Een van de plannen was om de sluis buitenom het huidige complex te leggen. De hele Wulpenbek zou dan verdwijnen. Toen werd gekozen voor de Nieuwe Sluis binnen het huidige sluizencomplex, was de kogel door de kerk. De meeste bewoners waren opgelucht dat ze konden blijven en begonnen meteen met verbouwen.

We vinden het netjes dat het project een heiproefonderzoek heeft uitgevoerd voordat de bouw begon. Hierbij hebben ze het heien getest in de verschillende ondergronden op twee locaties op het sluizencomplex. Ook hebben ze geluids- en trillingsmetingen uitgevoerd. Op de gevel van onze woning heeft een trillingsmeter gehangen. Voor het gebruik van de stroom hebben we een bosje bloemen gekregen. De meter heeft geen trillingen gemeten door de heiproef. We hebben ook nauwelijks wat van het heien gemerkt. We hebben meer last van de doorgaande weg richting Hoek naast ons huis, dan van de bouwwerkzaamheden.

De aanleg van de Nieuwe Sluis is een heel karwei met een flinke impact. De omgeving moet tijdens de bouw even door de zure appel heen bijten.  Dankzij de natte bouw, dus het niet droogpompen van de hele bouwkuip, valt de invloed voor de omgeving mee. Het grondwaterpeil blijft nagenoeg gelijk, waardoor ik niet bang ben voor verzakkingen. De doorstroming tijdens de bouw richting Terneuzen blijft gelukkig ook goed. Als we aan de kant van het ziekenhuis moeten zijn, nemen we al vaak de tunnelweg. Dat is sneller. We hopen dat tijdens de bouw meer mensen voor de Sluiskiltunnel kiezen, zodat het op de weg naast ons huis een stuk rustiger wordt. Dat is dan voor ons een voordeel van de bouw, maar dat merken we niet echt. De Nieuwe Sluis is in ieder geval hard nodig, dat was al zo toen ik nog op het sluizencomplex werkte. Dus we moeten als omgeving even door de bouwperiode heen.”

“De Nieuwe Sluis is nodig! De omgeving moet tijdens de bouw even door de zure appel heen bijten”

Leendert Landa, bewoner buurtschap Wulpenbek