Neldes Hovestad algemeen directeur Dow Benelux en voorzitter van de VNO-NCW Zeeland

“Een grotere sluis heeft een vliegwielfunctie voor de Kanaalzone. Nieuwe bedrijven kunnen zich hier gaan vestigen. Doordat groter materieel het achterland kan bereiken, kunnen dat bedrijven zijn uit andere sectoren dan de sectoren die er nu al zijn. Daarnaast geeft de economische spin-off van de sluis bestaande bedrijven de kans om uit te breiden. Dat ziet ook de VNO-NCW Zeeland (voorheen BZW). Dit is het grootste ondernemerscollectief in Zuid-Nederland. Voor de komende jaren staan de kansen voor de Zeeuwse economie door de komst van de Nieuwe Sluis dan ook op onze agenda.

Daarnaast ben ik algemeen directeur van Dow Benelux. De vestiging van Dow in Terneuzen ligt naast het sluizencomplex. Op ons terrein staan zeventien fabrieken en daar werken in verschillende ploegen ongeveer 1.700 medewerkers. De kunststoffen en chemicaliën die worden geproduceerd, vinden hun weg naar klanten en markten over de hele wereld. Vervoer gaat per water en spoor, maar zeker ook over de weg. Per dag rijden zo’n 350 vrachtwagens af en aan. Dankzij de Sluiskiltunnel hebben we een prachtige nieuwe connectie. Toch blijft een goede doorstroming op het sluizencomplex voor ons en onze medewerkers belangrijk.

De Nieuwe Sluis is een megaproject in de regio. Het is logisch dat we tijdens de bouwfase met zijn allen de lasten moeten dragen. Dat moet ik, de medewerkers van Dow en ook de rest van de omgeving, bedrijven en de scheepvaart. We moeten even door de zure appel heen bijten en vooral kijken naar de voordelen voor de toekomst. Want door de Nieuwe Sluis neemt de aantrekkelijkheid van de regio op allerlei vlakken sterk toe. En dat biedt kansen voor ons allemaal!”

“De Nieuwe Sluis biedt kansen voor bestaande en nieuwe bedrijven in de Kanaalzone”