Peter Meininger ecoloog

“Als ecoloog bij Rijkswaterstaat ben ik al decennia betrokken bij allerlei ecologisch onderzoek en advies in Zuidwest-Nederland. Bij het project Nieuwe Sluis Terneuzen werkte ik vanaf de planfase tot aan mijn pensioen eind 2019. Een bijzonder project, omdat we de kans krijgen na een kale periode tijdens de aanleg van de Nieuwe Sluis de natuur op het complex uiteindelijk weer terug te brengen in zijn oude staat.

Het sluizencomplex werd jarenlang gekenmerkt door bloemrijke graslanden met verscheidene boomgroepen. De sluizen en directe omgeving waren altijd goed zichtbaar en beleefbaar. Er stonden diverse soorten orchideeën en er vlogen veel vlinders. Rond de sluizen kwam een van de grootste Nederlandse populaties van de Vijfvlek-sint-jansvlinder voor. Als voorbereiding op de bouw van de Nieuwe Sluis is het huidige complex ingrijpend veranderd. Gebouwen werden gesloopt, graslanden verdwenen en bomen en struiken werden gerooid. Hierbij is altijd zo zorgvuldig mogelijk omgegaan met de natuurwaarden. Zo werden bijvoorbeeld ter compensatie nestkasten geplaatst voor huismussen en vleermuizen in de naaste omgeving. Ook werden de belangrijkste concentraties orchideeën verplant.

Ook tijdens de bouw is het belangrijk om de natuur goed in de gaten te houden. Broedvogels zijn bijvoorbeeld altijd beschermd. Tijdens de bouw tolereren we broedvogels en beschermen ze waar mogelijk. Maar het is niet handig als ze gaan broeden op locaties waar gewerkt moet worden. Op die plekken verhinderen we dat ze zich gaan vestigen met behulp van getrainde honden en vliegers.

In de nieuwe situatie is de Nieuwe Sluis samen met de andere sluizen en de scheepvaart weer bepalend voor de beleving. We streven naar een open, transparant landschap met enkele boomgroepen. Door een prima inrichting en goed beheer herstellen de oude natuurwaarden, denk aan planten en vlinders, zich weer snel. Het wordt dus weer hoe het was en volgens mij nog net een stukje mooier.”

“Het sluizencomplex wordt een open en transparant landschap met enkele boomgroepen”

Peter Meininger, ecoloog