Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Sam De Wilde Directeur DFDS Seaways België

“Volgens een vastgesteld schema varen onze vier schepen acht keer per week vanuit de haven van Gent naar Göteborg in Zweden en terug. Eenmaal per week doen we ook Noorwegen aan. De schepen op deze route zijn roll-on-roll-offschepen, waarbij de vracht op de schepen gereden wordt. De Volvo-fabrieken in Gent en Göteborg zijn grote klanten van ons, dus we vervoeren veel automotive materialen. Je kan ons zien als een onderdeel van de productielijn van auto’s. Zo vertrekt er bijvoorbeeld staal uit Gent, dat later terugkomt als autobody en verder afgewerkt wordt. Op tijd aankomen op al onze bestemmingen is daarbij essentieel. Daarnaast is ook een behoorlijk aandeel trailers aan boord met diverse food en non-food goederen. Dat kan gaan van supermarktgoederen tot aan papier of zelfs ‘heavy machinery’.

Op dit moment kan op elk van onze schepen 4,8 kilometer aan lading. DFDS is bezig met de ontwikkeling van grotere schepen waarop 6,7 tot 7 kilometer lading kan, waarvan de eerste medio 2019 klaar is. Nieuwe schepen worden altijd op maat gebouwd voor verschillende havens in het netwerk, zodat ze flexibel ingezet kunnen worden. Voor Gent is al rekening gehouden met de specificaties van de Nieuwe Sluis.

Eerst komt de bouwfase van de Nieuwe Sluis. Goede planning, coördinatie en gezamenlijk overleg met alle bedrijven in de Kanaalzone zijn belangrijk om vertragingen voor iedereen te voorkomen, zowel tijdens de werken als daarna. We moeten samen het totaalplaatje van de gehele haven goed in beeld brengen. Zo kan een lijndienst, zoals wij, zich in zekere mate plannen buiten hoogtij, om niet samen met ‘deep draft’ schepen door de sluis te moeten. Ook voor kleinere schepen die van dichterbij komen en dus niet lang vooraf kunnen plannen, verbetert zo de situatie. Als alle gekende factoren vooraf opgenomen zijn, is er meer zekerheid over vrije periodes. En als iedereen vooraf weet wanneer ze aan de beurt zijn, kunnen ze ook zo efficiënt mogelijk varen en de vaarsnelheid aanpassen om zo min mogelijk bunker te verbruiken. Een dergelijke zekerheid maakt ook de planning van de havenarbeiders makkelijker, waardoor ook daar extra kosten vermeden kunnen worden.

Een goede sluisplanning is dus belangrijk om op tijd te kunnen varen en kostenefficiënt te kunnen werken, en dat kan uiteraard enkel door goede samenwerking binnen de havengemeenschap. Een grotere sluis is nodig om die doorstroming te kunnen blijven garanderen in de toekomst, en dus voor groei. We kijken ernaar uit!”

“De Nieuwe Sluis geeft ons de kans om te groeien”