Tony Claessens veiligheidsmanager aannemerscombinatie Sassevaart

“Bij de bouw van de Nieuwe Sluis staat veiligheid op 1. Ons doel is 0 ongevallen. Om dat te bereiken nemen we veiligheid proactief mee. Al voordat we beginnen met werken, dus bij het maken van het ontwerp en de plannen kijken we hoe alles veilig kan worden uitgevoerd en welke veiligheidsmaatregelen nodig zijn. We gaan dus goed voorbereid aan de slag. Maar ook vlak voor en tijdens het werk moet je altijd opletten. Zijn de maatregelen die we bedacht hebben voldoende of moeten we ze bijsturen? Het veiligheidsteam is dagelijks op de werkvloer aanwezig. We bouwen een goede band op met de diverse uitvoeringsteams door met hen te praten en tegelijkertijd te coachen zodat veilig werken vanzelfsprekend wordt.

Het verkeer moet tijdens de werkzaamheden het sluizencomplex kunnen blijven kruisen. Ook hierbij speelt veiligheid een belangrijke rol. Vooral ’s ochtends en ’s middags is het erg druk met auto’s en fietsers die naar hun werk of naar school rijden. Daarmee houden we rekening. Zo plannen we zware transporten buiten de spits. Ook is de snelheid voor het wegverkeer op het gehele complex 50 km/u. Voor fietsers zijn er de vrij liggende fietspaden. En bij tijdelijke situaties zetten we geregeld verkeersregelaars in.

De bouw van de Nieuwe Sluis is natuurlijk mooi om te zien. Mijn advies: kijk niet naar de werkzaamheden terwijl je autorijd, maar let op de weg. De doorgaande route langs de Westsluis én de Oostsluis wijzigt doorheen de loop van het project. Het is daarom belangrijk om vooral op de weg en al het verkeer te blijven letten. Ook fietsers stoppen geregeld om even een blik te werpen op het werk. Logisch, maar let op dat je veilig aan de kant stopt en geen andere weggebruikers hindert. Het veiligst is het om gebruik te maken van het uitkijkpunt terwijl je de fiets kan plaatsen in de voorziene fietsenstalling.

De werkzaamheden op het sluizencomplex vinden plaats achter gesloten bouwhekken. Het is verboden om onbevoegd het bouwterrein te betreden. Vaak rijden er grote machines en als die niemand verwachten, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Dit geldt dus ook voor de schepen die aanleggen aan een kade waar een bouwterrein is. Van het schip afgaan, is niet overal meer mogelijk. We hebben geregeld overleg met Rijkswaterstaat en North Sea Port om aan te geven waar veilig aangelegd kan worden. Ook ons ketenpark naast de Westsluis brengt maatregelen met zich mee. Hier ligt een parkeerplaats voor al onze medewerkers. Daar komt dus een flinke hoeveelheid verkeer elke dag naartoe.

Ik werk sinds kort op dit project als veiligheidsmanager, nadat mijn voorganger gedurende drie jaar excellent werk heeft geleverd. De voorbije veertien jaar heb ik in het verre buitenland gewerkt, vooral op zeer grote projecten en samen met werknemers met verschillende culturele achtergronden. Als Vlaming werk in nu ook in het ‘buitenland’, maar iets dichter bij huis. Overal zie je verschillen in de veiligheidscultuur, toch staat het gelukkig bij iedereen hoog in het vaandel. Voor de Nieuwe Sluis zijn dagelijks honderden mensen aan het werk. Voordat je aan het werk mag, moet je een veiligheidstraining volgen. We bieden dat in meerdere talen aan, want er zijn ook medewerkers die geen Nederlands spreken. En ook die moeten uiteraard begrijpen wat de regels zijn en hoe zij kunnen bijdragen aan de gewenste veiligheidscultuur. Want veiligheid moet een hoge prioriteit hebben bij iedereen! Het mooie van mijn werk is om iedereen te sensibiliseren en mee te laten groeien naar ons gewenste veiligheidsniveau.”

“Bij de bouw van de Nieuwe Sluis staat veiligheid op 1”

Tony Claessens, veiligheidsmanager