Downloads & Links

Archeologie

Archeologisch onderzoek is belangrijk én wettelijk verplicht bij grondverstorende projecten. Voor de Nieuwe Sluis Terneuzen wordt uitgebreid archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hieronder een aantal rapporten naar aanleiding van de uitgevoerde onderzoeken.

Open/Sluiten

Tracébesluit (2016)

Het Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen en de bijbehorende documenten hebben van 14 maart tot en met 25 april 2016 ter inzage gelegen op verschillende locaties. Het tracébesluit is aan de hand van de ingediende zienswijzen op het ontwerptracébesluit en door nieuwe inzichten aangepast. In het tracébesluit staat een gedetailleerde uitwerking van de door de minister gekozen ligging van de sluis en de voorgestelde maatregelen.

Open/Sluiten
  1. Kaarten Tracébesluit

Publicatie MER en OTB (2015)

Het Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport Nieuwe Sluis Terneuzen hebben van 28 mei tot en met 8 juli 2015 ter inzage gelegen. Het ontwerptracébesluit beschrijft de ligging van de sluis en de voorgestelde maatregelen. Het milieueffectrapport beschrijft de beoordeling van de varianten en de gekozen voorkeursvariant en de gevolgen op de omgeving.

Open/Sluiten

Marktinformatiedag (27 februari 2015)

Op vrijdag 27 februari 2015 kwamen meerdere aannemers naar Terneuzen voor de marktinformatiedag . Tijdens deze bijeenkomst werden zij geïnformeerd over het project en de aanbestedingsprocedure.

Open/Sluiten

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (2014)

De plannen voor de Nieuwe Sluis worden uitgewerkt in een tracébesluit. Ter voorbereiding hierop wordt de m.e.r.-procedure doorlopen. Hiervoor is begin 2014 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau uitgebracht. Hierop was inspraak mogelijk.

Open/Sluiten

Marktconsultatie (2012)

Eind 2012 heeft een zogeheten marktconsultatie plaatsgevonden vanuit het project. Doel hiervan was informatiewisseling tussen het project en geínteresseerde marktpartijen voor de planuitwerkingsfase.

Open/Sluiten

Besluit Nieuwe Sluis (2012)

Nederland en Vlaanderen zijn het eens over een nieuwe sluis bij Terneuzen. Dat hebben minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en haar Vlaamse collega Hilde Crevits (Mobiliteit en Openbare werken) op 19 maart 2012 in Terneuzen bekendgemaakt.  

Open/Sluiten

Verkenning Kanaal Gent-Terneuzen (2008-2012)

Voordat gestart kon worden met de planuitwerkingsfase zijn er in de verkenning veel onderzoeken verricht naar de maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone Gent-Terneuzen.

Open/Sluiten