Rapportage van Nieuwe Sluis Terneuzen

Rapport auteur: 10uur, 16 Oktober 2020

Evaluation Commissioner: Nieuwe Sluis Terneuzen

Samenvatting Evaluatieresultaten

Toegankelijkheid is al voor een groot deel goed maar er is nog verbetering mogelijk. Vooral toetsenbord navigatie, tekst contrast kan iets beter en techniek/code kan beter.

Scope van de website

Website naam Nieuwe Sluis Terneuzen
Scope van de website

Alle webcontent van de publieke website van Nieuwe Sluis Terneuzen op https://nieuwesluisterneuzen.eu/

WCAG Versie WCAG 2.1
Conformiteitsdoel Niveau AA
Verdere evaluatievereisten

In het rapport zal een omschrijving van de problemen gegeven worden.

Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund

De website is getest aan de hand van de W3C's WCAG-EM Report Tool. Tijdens het opstellen van dit rapport is voornamelijk getest in Chrome met VoiceOver maar zou ook een goede indicatie moeten zijn voor andere browsers en hulptechnologieën.

Technologieën waarop gesteund wordt
  • HTML5
  • CSS
  • WAI-ARIA
  • ECMAScript 5
  • SVG

Overzicht toetsresultaten

Resultaat voor Niveau AA
Principe Niveau A Niveau AA
1. Waarneembaar 7 / 9 7 / 11
2. Bedienbaar 10 / 14 2 / 3
3. Begrijpelijk 4 / 5 4 / 5
4. Robuust 1 / 2 1 / 1
Totaal 22 / 30 14 / 20

Uitgebreide toetsresultaten

Principe 1 Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet gehaald

Bevindingen: Niet alle afbeeldingen hebben een alt-tekst. Niet alle formulieren hebben label elementen.

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen): (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Geslaagd

Bevindingen:

1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen): (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Geslaagd

Bevindingen:

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen): (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Geslaagd

Bevindingen:

1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live): (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Geslaagd

Bevindingen:

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen): (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Geslaagd

Bevindingen:

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet gehaald

Bevindingen: Niet alle (interactieve) elementen hebben een ARIA-attribuut, sommige formulieren missen een label of het label heeft geen koppeling met het veld.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Geslaagd

Bevindingen:

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Geslaagd

Bevindingen:

1.3.4 Orientatie: (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Geslaagd

Bevindingen:

1.3.5 Identificeer het doel van de invoer: (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet gehaald

Bevindingen: Niet alle (interactieve) elementen hebben een ARIA-attribuut, sommige formulieren missen een label of het label heeft geen koppeling met het veld.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Geslaagd

Bevindingen:

1.4.2 Geluidsbediening: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen:

1.4.3 Contrast (minimum): (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet gehaald

Bevindingen: Witte tekst op foto's, navigatie, broodkruimelpad, witte tekst op rood/roze, witte tekst op groen, grijze tekst op groen. Daarvan is het contrast niet hoog genoeg.

1.4.4 Herschalen van tekst: (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet gehaald

Bevindingen: Tekst kan vergroot maar op 200% gaat er functionaliteit verloren. Met name in de bovenbalk / zoekbalk.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst: (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen:

1.4.10 Opnieuw plaatsen: (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Geslaagd

Bevindingen:

1.4.11 Niet-tekstcontrast: (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet gehaald

Bevindingen: Contrast van de icoontjes is niet hoog genoeg. Witte tekst op foto's.

1.4.12 Tekstafstand: (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Geslaagd

Bevindingen:

1.4.13 Inhoud op Hover of Focus: (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Geslaagd

Bevindingen:

Principe 2 Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet gehaald

Bevindingen: Met name de tijdlijn en verkeersinformatie zijn niet (volledig) bruikbaar met toetsenbord.

2.1.2 Geen toetsenbordval: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Geslaagd

Bevindingen:

2.1.4 Karaktertoets sneltoetsen: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen:

2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen:

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet gehaald

Bevindingen: De carousel/slider met mensen aan het woord beweegt automatisch en kan niet op pauze/stop gezet.

2.3 Toevallen

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Geslaagd

Bevindingen:

2.4 Navigeerbaar

2.4.1 Blokken omzeilen: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Geslaagd

Bevindingen:

2.4.2 Paginatitel: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Geslaagd

Bevindingen:

2.4.3 Focus volgorde: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Geslaagd

Bevindingen:

2.4.4 Linkdoel (in context): (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet vast te stellen

Bevindingen: Misschien zijn er nog “Klik hier” links. Alle links die ik ben tegengekomen hadden de juiste tekst, maar de tekst moet nog nagelopen.

2.4.5 Meerdere manieren: (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Geslaagd

Bevindingen:

2.4.6 Koppen en labels: (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Geslaagd

Bevindingen:

2.4.7 Focus zichtbaar: (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet gehaald

Bevindingen: De :focus stijl van de teasers is niet duidelijk.

2.5 Invoermodaliteiten

2.5.1 Aanwijzer gebaren: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen:

2.5.2 Aanwijzer annulering: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Geslaagd

Bevindingen:

2.5.3 Label in naam: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet gehaald

Bevindingen: Icoontjes hebben geen (duidelijke) omschrijving.

2.5.4 Bewegingsbediening: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen:

Principe 3 Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Geslaagd

Bevindingen:

3.1.2 Taal van onderdelen: (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Geslaagd

Bevindingen:

3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Geslaagd

Bevindingen:

3.2.2 Bij input: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Geslaagd

Bevindingen:

3.2.3 Consistente navigatie: (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Geslaagd

Bevindingen:

3.2.4 Consistente identificatie: (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Geslaagd

Bevindingen:

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Fout identificatie: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Geslaagd

Bevindingen:

3.3.2 Labels met instructies: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet gehaald

Bevindingen: Niet overal voldoende.

3.3.3 Foutsuggestie: (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet gehaald

Bevindingen: Nieuwsbrief formulier bevat geen duidelijke melding.

3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens): (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen:

Principe 4 Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet gehaald

Bevindingen: HTML bevat errors.

4.1.2 Naam, rol, waarde: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Geslaagd

Bevindingen:

4.1.3 Statusberichten: (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Geslaagd

Bevindingen:

Sample met getoetste webpagina's

Related WCAG 2 resources