Start sloop Zeevaartweg

Gisteren is begonnen met de sloop van de woningen en bedrijven op de Zeevaartweg. Eerder is al een woning met bijbehorende loods aan de Nieuw Neuzenweg gesloopt. Sagro gaat vervolgens verder met de panden op de landtong, voorbij het voormalige Portaal van Vlaanderen.

Eerst wordt het asbest dat in de gebouwen aanwezig is, gesaneerd. Vervolgens start Sagro met de sloop van de gebouwen op de landtong. Begin mei, als het Loodswezen en de Verenigde Bootslieden zijn verhuisd naar hun nieuwe tijdelijke onderkomen aan de Westsluis, worden ook deze bedrijfspanden gesloopt. De gebouwen op het sluizencomplex die leeg komen, worden zo spoedig mogelijk gesloopt om overlast te voorkomen. Denk aan vandalisme en onrechtmatig betreden.

Het project streeft bij alle werkzaamheden naar minimale hinder voor de omgeving. Bij overlast door werkzaamheden van het project, kunt u bellen met telefoonnummer 085-303 6270.

Terug naar overzicht