Project scoort ruim voldoende

Uit het onderzoek naar de informatievoorziening blijkt dat de omgeving ons waardeert met een ruime voldoende. Fijn om te horen, want we doen ons best om alle betrokkenen van Nieuwe Sluis Terneuzen goed op de hoogte te houden over de voortgang van het project.

In totaal hebben 123 mensen onze enquête ingevuld. Bedankt hiervoor! Zij geven het project in het algemeen én de informatievoorziening met gemiddeld een 7, een ruime voldoende. De respondenten hebben aangegeven dat ze goed op de hoogte zijn van de nut en noodzaak van de sluis, maar minder van de komende werkzaamheden en te verwachten hinder. Zodra de aannemer definitief bekend is, wordt steeds meer duidelijk over de werkzaamheden en de planning ervan. Die informatie komt er dus zeker aan. Blijf onze website en social-media-accounts dus in de gaten houden.

Met centraal meldpunt altijd bereikbaar
Uit het onderzoek blijkt dat mensen informatie missen over waar ze terecht kunnen met vragen, klachten en het melden van eventuele schade. Het project is bereikbaar voor alle meldingen via nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu. Uw e-mail komt binnen bij ons secretariaat en zij zetten de vraag door naar de betreffende projectmedewerker. Op werkdagen zijn we telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer +31 (0)88 2461 839. Voor acute vragen buiten de kantooruren tijdens werkzaamheden van het project zijn we telefonisch bereikbaar op +31 (0)88 2461 839. Natuurlijk kunt u ook uw vraag stellen via onze social media-accounts.

Brug open of dicht
Driekwart van de respondenten heeft aangegeven géén hinder te hebben ondervonden van de werkzaamheden tot nu toe. De overige kwart geeft aan hinder te hebben gehad van de werkzaamheden aan de Oost- en Westsluis waardoor de brug geregeld open stond en ze moesten omrijden. De werkzaamheden betroffen het op afstand bedienbaar maken en groot onderhoud van deze bruggen, zodat ze straks in de bouwfase van de Nieuwe Sluis in perfecte staat zijn. Bij de aanleg van de Nieuwe Sluis duurt het nog even voordat er überhaupt bruggen komen. En die gaan pas open of dicht als de Nieuwe Sluis in gebruik genomen wordt. Er komt tijdens de bouwfase vanuit het project daarom geen hinderapp die aangeeft of de brug open of dicht staat. Het sluizencomplex blijft tijdens de bouw toegankelijk voor wegverkeer, uitgezonderd van een aantal weekend- en nachtafsluitingen die tijdig medegedeeld worden. In de spits blijft het zoals in de huidige situatie wel druk op het sluizencomplex waardoor omrijden via de Sluiskiltunnel voor velen een goed alternatief is.

Genoeg stof tot nadenken
Hierboven hebben we een korte reactie gegeven op een deel van de resultaten. Maar er is nog meer. Naast de resultaten uit de gesloten vragen, hebben we ook veel input gekregen via de open vragen. Alle resultaten uit het onderzoek nemen we mee in onze toekomstige informatievoorziening. Het onderzoek herhalen we tijdens de bouwfase nog een aantal keer om te zien wat op dat moment de status is. We hopen dan ook volgende keer op uw medewerking. Alvast bedankt!

Terug naar overzicht