Nieuwe energieaansluitingen

Om tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis overal voldoende stroom te behouden, krijgt het sluizencomplex aan beide kanten een energieaansluiting en een noodstroomvoorziening. Hiervoor worden op dit moment sleuven gegraven over grote lengte rondom het sluizencomplex.

Het sluizencomplex krijgt een nieuwe aansluiting aan de westzijde van het sluizencomplex. Deze energievoorziening vraagt veel voorbereiding door aanpassingen aan het energienetwerk buiten het projectgebied. Dit is te zien aan de kabelwerkzaamheden vanaf Dow, richting busstation naar gebouw H aan de Westsluis. De kabelwerken voor de energievoorzieningen naar gebouw H worden volgende week afgerond. Hetzelfde geldt voor een tijdelijke energievoorziening aan de oostzijde van de Oostsluis. Ook hiervoor zijn werkzaamheden buiten het projectgebied zichtbaar die volgende week klaar zijn.

Toekomstige dienstenhaven
Tenslotte zijn er nog de benodigde nutsvoorzieningen voor de nieuwe dienstenhaven en het dienstengebouw aan de Middenhavendam. Op zich staan deze voorzieningen los van de voorzieningen van het sluizencomplex. Ook hiervoor wordt het netwerk over grote afstand aangepast. De kabelwerken voor de energievoorziening van de dienstenhaven volgen direct na de gestuurde boring aan de Oostbuitenhaven medio oktober.

Het project streeft bij alle werkzaamheden naar minimale hinder voor de omgeving. Bij overlast door werkzaamheden van het project, kunt u bellen met telefoonnummer 085-303 6270.

Terug naar overzicht