Volop werk te zien

De aanleg van een nieuwe onderhoudshaven aan de Goessekade, zorgen voor nieuwe energieaansluitingen en gestuurd boren vanaf de Grenulaan. Er zijn volop voorbereidende werkzaamheden te zien op en rond het sluizencomplex.

 • Goessekade
  Aan de Goessekade, aan de zuidzijde van de Westsluis, komt een nieuwe onderhoudshaven voor Muller Maritime Holding. Boskalis bouwt hier een kade en een steiger. Er komt ook een bijbehorende loods en tijdelijke huisvesting voor Navimar. De damwanden van de kade zijn de grond ingetrild. De damwanden worden op hun plaats gehouden door zogenoemde trekankers. De trekankers worden afgespannen op een grout (soort beton) prop in de ondergrond achter de kade. Daarna worden de damwanden voorzien van een betonnen deksloof (een betonnen afdekrand bovenop de damwand). Parallel hieraan wordt vanaf het water de steiger gerealiseerd. De bouw van de tijdelijke huisvesting en de onderhoudsloods lopen vanaf september parallel met de aanleg van de kade en de steiger.
   
 • Nieuwe energieaansluitingen
  Om tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis overal voldoende stroom te houden, krijgt het sluizencomplex aan beide kanten een energieaansluiting en een noodstroomvoorziening. De kabels van de nutsbedrijven zijn gegraven langs de H.H. Dowweg richting het sluizencomplex aan de westzijde van het sluizencomplex. De kabelwerken voor de energievoorzieningen naar gebouw H, bij de Westsluis, zijn afgerond. De werkzaamheden voor een tijdelijke energievoorziening aan de oostzijde van de Oostsluis starten na de bouwvakantie. Allereerst wordt er een stukje bos gerooid bij de voormalige camperparkeerplaats en vervolgens wordt er een hoogspanningskabel aangelegd.
   
 • Gestuurde boringen
  De gestuurde boring bij de Westbuitenhaven, vanaf het Kopje van Kanada naar de Middenhavendam, is gerealiseerd. Het vullen van de getrokken buis met datakabels moet nog plaatsvinden. De gestuurde boring onder de Oostbuitenhaven vindt eind augustus/begin september plaats vanaf de Grenulaan naar de Middenhavendam. Deze boring maakt het mogelijk dat ook diverse nutsvoorzieningen voor het nieuwe dienstengebouw en de nieuwe dienstenhaven buiten om het bestaande sluizencomplex kunnen worden aangebracht. Een deel van de Grenulaan is voor deze werkzaamheden tot en met 1 september 2017 afgesloten. De werkzaamheden duren tot eind september 2017.
   
 • Toekomstige dienstenhaven
  De nutsvoorzieningen voor de nieuwe dienstenhaven en het dienstengebouw aan de Middenhavendam worden aangelegd. Deze aansluitingen staan los van de sluisvoorzieningen. De kabelwerken voor de energievoorziening van de dienstenhaven volgen direct na de gestuurde boring aan de Oostbuitenhaven medio oktober.
   
 • Beneluxweg
  De kade aan de Beneluxweg wordt aangepast voor de tijdelijke huisvesting van oliehandel De Lege. GSNed uit Terneuzen voert deze werkzaamheden uit. Er is een nieuwe afrit gemaakt waardoor een stuk van de kade kan worden afgesloten, de kade is tijdelijk verbreed, er is een hekwerk met poorten geplaatst en de wrijfstijlen aan de kade zijn aangepast. Na de bouwvakantie wordt het tijdelijk kantoor met twee opslagcontainers geplaatst en aangesloten op het netwerk.
   
 • Circulaire sloop dienstengebouw
  Het voormalige districtskantoor van Rijkswaterstaat in Terneuzen wordt uit elkaar gehaald en een groot deel van de materialen worden gebruikt voor de nieuw te (ver)bouwen kinder- en jeugdkliniek van Emergis in Kloetinge. Het gebouw zat zo degelijk in elkaar, dat het uit elkaar halen van het gebouw meer tijd heeft gekost dan verwacht. Naar verwachting is medio september het hele pand van het complex verdwenen.

Het project streeft bij alle werkzaamheden naar minimale hinder voor de omgeving. Bij overlast door werkzaamheden van het project, kunt u bellen met telefoonnummer 085-303 6270.

Terug naar overzicht