Aanvullende boringen en sonderingen

Vanaf begin september vinden aanvullende boringen en sonderingen plaats op het sluizencomplex. Dit is onder andere nodig om extra informatie in te winnen over de ondergrond. De resultaten van het onderzoek gebruikt de toekomstige aannemer bij het ontwerp van de Nieuwe Sluis en bij de voorbereidingen van de uitvoering.

Het betreft in totaal circa 25 boringen en ruim 300 sonderingen, zowel op het land als in het water. Er is gestart met onderzoek op land. Het wegverkeer ondervindt hier geen hinder van. De werkzaamheden op het water zijn in voorbereiding.

Terug naar overzicht