Start pompproeven

Aannemerscombinatie Sassevaart start met pompproeven op verschillende plaatsen op het sluizencomplex. De resultaten van het onderzoek gebruikt de aannemer bij het ontwerp en bij de voorbereidingen voor de aanleg van de Nieuwe Sluis.

De pompproeven zijn nodig om aanvullende informatie over de doorlatendheid van de bodemlagen in te winnen. De ondergrond op het sluizencomplex bestaat uit verschillende lagen. Elke laag laat grondwater op een andere manier door. Klei laat het water bijvoorbeeld slecht tot zeer slecht door. Er worden circa honderd peilbuizen geplaatst bij circa vijftien pompputten.

Waterstand
Per pompput wordt het grondwater gedurende een week opgepompt. De waterstand in de put gaat omlaag. Tijdens de proef wordt de waterstand gemeten in de put en bij de omliggende peilbuizen. Aan de hand hiervan kunnen de karaktereigenschappen van de grond goed in kaart gebracht worden, zodat de aannemer tijdens de bouw goed voorbereid is. De werkzaamheden vinden plaats onder voortdurende monitoring van de grondwaterstand.

Planning
Het werk leidt niet tot verkeershinder. De werkzaamheden starten met het boorwerk voor de putten en de peilbuizen. Deze werkzaamheden duren vijf weken. Begin oktober starten de eerste proeven. De werkzaamheden zijn eind december afgerond.

Terug naar overzicht