Asfaltboringen voor rotonde Schependijk

16 mei 2018

De huidige kruising van de Binnenvaartweg, Buitenhaven en Schependijk is druk en onoverzichtelijk. Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren, realiseren we daar deze zomer een rotonde. Ter voorbereiding voeren we op 17 mei asfaltboringen uit.
Kruispunt Schependijk-Buitenhaven-Binnenvaartweg

De eerste werkzaamheden voor de rotonde zijn inmiddels gestart. Zo zijn er proefsleuven gegraven om kabels en leidingen te detecteren. Op 17 mei zijn er asfaltboringen om de kwaliteit van het bestaande asfalt te beoordelen om te kijken of hergebruik mogelijk is. Zo niet dan moeten we het gesorteerd gaan afvoeren.

Verkeershinder
Voor de boringen is een rijdende afzetting op de weg nodig. Verkeersregelaars leiden het wegverkeer om deze afzetting heen. Fietsers en voetgangers ondervinden geen hinder.