Verwijderen bomen en struiken Middensluis

2 oktober 2018

Deze week verwijderen we de bomen en struiken oostelijk van de Middensluis. Vervolgens maken we het terrein gereed voor de opslag van grond. Hiervoor verwijderen we de verharding en plaatsen we een hekwerk in verband met de veiligheid.
Middensluis

Oorlogsmonument
De werkzaamheden vinden plaats op de voormalige locatie van het oorlogsmonument. In juni is het oorlogsmonument verplaatst naar zijn tijdelijke locatie aan de Binnenvaartweg naast de Oostsluis. Binnenkort is de afwerking van deze locatie gereed. De paaltjes hebben we teruggeplaatst. Het gras is ingezaaid en ter bescherming afgezet. Als het gras is gegroeid, is het oorlogsmonument weer toegankelijk voor publiek.

Hergebruik materialen
De bomen en struiken versnipperen we en verwerken we tot biomassa, waaruit onder andere biobrandstof wordt geproduceerd. Tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis is het sluizencomplex een stuk kaler, maar zodra de Nieuwe Sluis gereed is, worden nieuwe bomen geplaatst volgens het landschapsplan dat voor de Nieuwe Sluis is gemaakt.