Tips voor project over veiligheid voor fietsers

29 november 2018

We hebben op donderdagochtend 29 november op het sluizencomplex ruim honderd fietsers gesproken over veiligheid en zichtbaarheid. Het sluizencomplex in Terneuzen is de komende jaren deels bouwterrein, maar ook nog steeds een drukke doorgaande route. We zorgen voor een zo veilig mogelijke verkeerssituatie, maar fietsers kunnen zelf ook wat doen. Denk aan zorgen voor goede verlichting en rekening houden met de dode hoek van grote voertuigen.
In gesprek met fietsers op het complex

Elke fietser overhandigden we een zaklampje om te herinneren aan het belang van goede verlichting. Goede zichtbaarheid kan ongelukken voorkomen. Zorg daarom als fietser altijd in het donker en bij slecht weer voor goede verlichting en reflectie. Maar blijf ook overdag alert. Oftewel val goed op voor een veilige reis!

Korte enquête
Naast belang van goede verlichting bespraken we met jong en oud ook de veiligheid op het sluizencomplex nu en in de toekomst aan de hand van een korte enquête. Als dank voor hun bijdrage ontvingen deze fietsers een veiligheidshesje. De uitkomsten nemen we mee om in de toekomst ons best te doen voor een veilige verkeerssituatie.

Samen voor een veilige omgeving
Veiligheid staat ook bij andere beheerders hoog in het vaandel. Daarom werkten we voor deze actie samen met Rijkswaterstaat en gemeente Terneuzen. Naast projectdirecteur Eric Marteijn van project Nieuwe Sluis Terneuzen en projectdirecteur Fred Jansen van aannemerscombinatie Sassevaart waren ook districtshoofd Mardie Hack van Rijkswaterstaat en wethouder Ben van Assche van de gemeente Terneuzen aanwezig. Samen voor een veilig sluizencomplex.