Trilwerkzaamheden voor kade Zeevaartweg

28 november 2018

We starten maandag 3 december 2018 met het trillen van buispalen om een stuk kade aan de Zeevaartweg te verstevigen. De werkzaamheden duren maximaal twee weken. Het trillen vindt plaats op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur. We hebben voorzorgsmaatregelen getroffen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Zo zijn er trilling- en geluidsmeters geplaatst in de omgeving om effecten van het heien en trillen te monitoren.
Bouwterrein Zeevaartweg

Op het bouwterrein Zeevaartweg komt zwaar materieel te staan voor de bouw van de Nieuwe Sluis. Een stuk kade aan de Zeevaartweg ter hoogte van een van de betoncentrales moeten we verstevigen om het gewicht te kunnen dragen van de opgeslagen grondstoffen voor de betoncentrales. Daarom trillen we 27 palen van 13,5 meter lang en een diameter  van 70 cm tegen de bestaande kade. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de wal.

Aanvoer materiaal
De palen worden in drie vrachten afgeleverd op het bouwterrein voor en tijdens de trilwerkzaamheden. De heikraan arriveert op het bouwterrein met bijzonder transport en bouwen we ter plaatse op. Om het doorgaand verkeer op het sluizencomplex te ontlasten, voeren we materialen zoveel mogelijk buiten de spits aan.