Verkeershinder door verschillende werkzaamheden tussen Middensluis en Westsluis

30 november 2018

Van maandag 3 december tot woensdag 12 december 2018 werken we op verschillende locaties op het sluizencomplex op en naast de weg. Er is een omleiding voor het fietsverkeer tussen de Middensluis en de Westsluis. Door werkzaamheden te combineren, beperken we de hinder. We zetten verkeersregelaars in om het verkeer over één rijstrook veilig te laten passeren. Bij de werkzaamheden is de snelheid verlaagd naar 30 km/u.
Frontmuur Noordwest

Bouwin-/uitrit Zeevaartweg
Op 3 en 4 december realiseren we een tweede bouwinrit bij het bouwterrein Zeevaartweg. Tijdens de werkzaamheden is slechts één rijstrook beschikbaar. Het fietsverkeer kan in beide richtingen gebruikmaken van het fietspad aan de overkant van de weg. Waarschuwingsborden en verkeersregelaars zorgen voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. We werken buiten de spits tussen 9.00 en 16.00 uur om de hinder te beperken.

Grondtransport Frontmuur Noordwest
Vanaf de Goessekade gaan tot en met 7 december 2018 tussen 09.00 en 16.00 uur vrachtwagens met grond naar de Frontmuur Noordwest. Daar is grond weggehaald om de muur te verankeren en komt nu weer grond terug om het op te vullen. De weg maken we regelmatig schoon om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Kwaliteitsbepalingen asfalt
Op 6 december testen we de kwaliteit van het asfalt nabij de Middensluis. Met een rijdende afzetting en verkeersregelaars kan het verkeer veilig passeren via één rijstrook. We starten om 9.00 uur en verwachten rond 13.00 uur klaar te zijn met de metingen.

Grasbetontegels
Op 10 en  11 december plaatsen we grasbetontegels in de berm bij de T-aansluiting van de Noordbrug Westsluis richting Middensluis. Het fietsverkeer kan gebruikmaken van het fietspad aan de overkant van de weg. Tijdens de werkzaamheden is slechts één rijstrook beschikbaar. Waarschuwingsborden en verkeersregelaars zorgen voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. We werken buiten de spits tussen 9.00 en 16.00 uur om de hinder te beperken.

Proefsleuven
Op 3 en 4 december en op 10 en 11 december graven we proefsleuven om bestaande kabels te controleren. De proefsleuven graven we bij het fietspad tussen de Westsluis en de Middensluis. Op dat moment is er al een omleiding actief voor het fietsverkeer, dus dit levert geen extra hinder.