Eerste diepwand goed gekeurd én goedgekeurd

19 december 2018

Met grote kranen, bijna nog grotere korven en beton- en bentonietleidingen hebben we in november de eerste diepwand op het bouwterrein Zeevaartweg aangelegd. Daarna zijn in december testen en boringen gedaan in de wand om de kwaliteit te controleren. En alles ziet er goed uit. In 2019 starten we met de grote betonwerken van de sluiswand op het bouwterrein Zeevaartweg.
Diepwand

Hoe legden we deze diepwand aan? Een grote kraan heeft eerst een sleuf gegraven. Die werd meteen gevuld met bentoniet (een natuurlijk kleimengsel) tegen instorten. Vervolgens gingen twee wapeningskorven de put in, één van 45 meter en één van 25 meter. Vervolgens hebben we geleidelijk beton gestort en het bentoniet terug opgezogen. Het hele proces moest zorgvuldig gebeuren voor het beste resultaat. Tijdens het maken van de eerste diepwand hebben we de betoncentrales en ons werkproces getest. Nadat de wand klaar en hard was, hebben we een deel blootgelegd om het resultaat te bekijken en te testen. Alles voldeed prima.

Verschillende sluiswanden
De muren van de sluiskolk moeten de kracht van het water in de sluis kunnen weerstaan. Ze moeten dus erg sterk zijn en worden tot diep in de grond gebouwd. Aannemerscombinatie Sassevaart kiest voor bewezen technieken om de Nieuwe Sluis te bouwen. Zo voorkomen we schade en beperken we hinder. Waar nu land is, kunnen we diepwanden plaatsen. Op een aantal plaatsen maken we eerst land in het water om diepwanden te kunnen plaatsen. Diepwanden worden gegraven en geven daardoor minder overlast voor de omgeving. Combiwanden komen op de plaatsen waar nu water is. Deze wanden bestaan uit buispalen en damwanden en moeten we heien en trillen.