Heiwerkzaamheden voor tijdelijke ligplaatsen

7 december 2018

Vanaf 12 december tot uiterlijk 21 december realiseren we tijdelijke ligplaatsen voor de binnenvaart in het verlengde van het bouwterrein Zeevaartweg. We heien/trillen zes buispalen van 26 tot 35 meter lang. We treffen maatregelen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. In de omgeving zijn trillings- en geluidsmeters geplaatst om effecten van het heien en trillen te monitoren.
Bouwterrein Zeevaartweg

We zetten een kraanponton, opslagponton en duwboot in. De buispalen voeren we aan over het water. De werkzaamheden zelf vinden ook plaats vanaf het water. Het begeleidingsvaartuig RWS60 organiseert de communicatie tussen passerende scheepvaart en het kraanponton, het opslagponton en de duwboot om hinder voor de scheepvaart te voorkomen. We werken tussen 7.00 en 19.00 uur.

Optimaal benutten
Door de bouw van de Nieuwe Sluis  verschuiven ligplaatsen en zijn bepaalde stukken kade tijdelijk niet beschikbaar. Aannemerscombinatie Sassevaart informeert op regelmatige basis het vaartuig RWS88 – verantwoordelijk voor ligplaatstoewijzing - en de Verkeerscentrale Terneuzen. Zij kennen de actuele stand van zaken zodat de beschikbare ligplaatsen optimaal benut kunnen worden. Behalve dat we hierover goed communiceren met de omgeving, realiseren we ook tijdelijke ligplaatsen. De buispalen bij de kop van het bouwterrein Zeevaartweg nummeren we en werken we af met verlichting en radarreflectoren zodat ze goed zichtbaar zijn.  Er is geen afloopvoorziening naar de wal. De tijdelijke ligplaatsen worden ingezet als wachtplaats voor de sluis en als overnachtingsplaats. Ze verdwijnen weer in 2022 wanneer we de landtong Zuidwest weggebaggeren om ruimte te maken voor de voorhaven van de Nieuwe Sluis.