Start aanleg weg langs Frontmuur Noordwest

19 december 2018

We zijn volop bezig met het plaatsen van ankers bij de waterkerende muur; Frontmuur Noordwest. Deze zorgen dat de wand stevig op zijn plek blijft. Binnenkort vullen we het terrein terug op met zand en leggen we de riolering voor hemelwater aan. Begin 2019 beginnen we met het aanleggen van de nieuwe doorgaande weg langs de Frontmuur.
Frontmuur Noordwest

In maart 2018 zijn we begonnen met de werkzaamheden aan Frontmuur Noordwest. Deze muur is onderdeel van de Nieuwe Sluis en bestaat uit een combi- en damwand en is onderdeel van de primaire waterkering. Dat wil zeggen dat hij beschermt tegen water van de zee.

Nieuwe doorgaande route
In januari 2019 beginnen we met de aanleg van de tijdelijk weg. Later dat jaar kan het verkeer over de nieuwe route het sluizencomplex passeren. Verkeer rijdt dan dus tussen een hoge wand en de bouwput Zeevaartweg door. De weg komt parallel aan de huidige doorgaande route voor het wegverkeer tussen de West- en Middensluis. Begin 2019 geven we meer informatie over de fasering van de werkzaamheden en de bijkomende hinder voor het wegverkeer.