Werk aan de Schependijk

20 december 2018

We zijn volop aan het werk op de Schependijk. Op dit moment is het verwijderen van de verontreiniging in volle gang. In het eerste kwartaal van 2019 beginnen we met het realiseren van de nieuwe kade. Daardoor verdwijnen daar voorlopig ligplaatsen voor de scheepvaart. In de eindsituatie komen die wel weer terug.
Werkzaamheden Schependijk

Begin 2019 voeren we damwandplanken van 18 meter lang aan via de weg voor de nieuwe kade. In totaal maken we 500 meter nieuwe kade. Het werk start op de kop van de Schependijk (ingang Zijkanaal A) met heien en trillen van de nieuwe kade richting het noorden. Daarachter verwijderen we in gedeeltes de oude kade. Aansluitend graven we de Schependijk verder af. Het verwijderen van de oude kade en de grond gebeurt vanaf het water. Zodra het verwijderen van de oude kade start, vervallen ligplaatsen voor de scheepvaart. De RWS88 en de Verkeerscentrale Terneuzen zijn op de hoogte van de laatste stand van zaken en verantwoordelijk voor het optimaal benutten van de beschikbare ligplaatsen. In de eindsituatie komen er terug ligplaatsen.

Afsluiten weg Schependijk
In verband met de veiligheid op en rond het bouwterrein is aannemerscombinatie Sassevaart wettelijk verplicht om bouwhekken te plaatsen. We plaatsen het hekwerk achter de bolders, zodat de scheepvaart nog veilig kan afmeren. Tot begin januari 2019 is een deel van de Schependijk (tot kantoor Sassevaart / voormalig TMS-gebouw) nog beschikbaar voor schepen die hun auto willen afzetten. Vanaf januari 2019 sluiten we de weg aan de Schependijk volledig af en is een auto van en aan boord zetten niet langer mogelijk op deze locatie. De autoafzetplaats aan de Goessekade blijft beschikbaar, net als de openbare kades in het havengebied Terneuzen van North Sea Port. Voor bestemmings- en werkverkeer komt er oostelijk op de Schependijk een bouwweg.