Afsluiting Goessekade

3 januari 2019

In 2019 verlengen we de Goessekade met circa 440 meter en realiseren we daar wachtplaatsen voor de scheepvaart. In verband met de veiligheid op en rond het bouwterrein is aannemerscombinatie Sassevaart wettelijk verplicht om bouwhekken te plaatsen. Vanaf 8 januari 2019 is daarom de Goessekade vanaf het bedrijventerrein nabij de Westsluis tot aan de calamiteitenkade ongeveer negen maanden afgesloten. In het najaar van 2019 is de verlenging van de Goessekade gereed.
Goessekade
Gesloten voor fietsers

Bereikbaarheid
Het bedrijventerrein op de Goessekade nabij de Westsluis blijft bereikbaar via de afslag aan de Buitenhaven. De calamiteitenkade en wachtplaatsen blijven bereikbaar via de afslag van de Rijksweg. Het fietsverkeer dat langs deze weg aan het water passeerde, moet deze periode gebruikmaken van het reguliere fietspad naast de Rijksweg. In het najaar van 2019 is de gehele Goessekade weer open voor publiek.

Werkzaamheden
Voor de inrichting van het bouwterrein Goessekade plaatsen we hekken, leggen we een bouwweg  aan, realiseren we een bouwin-/uitrit en we verwijderen beplanting en verlichting. In het eerste kwartaal van 2019 trillen we de nieuwe kade. We monitoren deze werkzaamheden die deels plaatsvinden vanaf de wal en deels vanaf het water. In 2017 is het eerste deel van de Goessekade nabij de Westsluis opgeleverd. Het bestaande stuk Goessekade een stuk zuidelijker is ingericht als de officiële calamiteitenaanlandplaats, auto-afzetplaats voor de binnenvaart en wachtplaats voor zeeschepen.