Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Maatregelen voor fietsverkeer

20 februari 2019

We hebben op donderdagochtend 29 november 2018 op het sluizencomplex ruim honderd fietsers gesproken over veiligheid en zichtbaarheid. Alle verbeterpunten hebben we besproken met de aannemer en de gemeente Terneuzen en de eerste acties zijn uitgevoerd.
Fietsactie op sluizencomplex

In overleg met alle partijen gaan we zo spoedig mogelijk aan de slag met de volgende uitvoerbare verbeterpunten:

  • Op het fietspad vanaf de N252 naar de zuidbrug van de Westsluis gaan fietsers twee richtingen op. Daarom krijgt het fietspad hier ook in het midden belijning.
  • Bij de uitrit van het ketenpark bij ditzelfde fietspad komen waarschuwingsborden om automobilisten te wijzen op het fietsverkeer.
  • Ook bij de noordbrug van de Westsluis komen borden om het autoverkeer te attenderen op overstekende fietsers.
  • Hier passen we ook de markering aan van de afscheiding in het midden waardoor deze meer opvalt.
  • Ook plaatsen we tussen de tijdelijke weg naast de Westsluis en het tweerichtingenfietspad een afscheiding van paaltjes om te voorkomen dat autoverkeer op het fietspad komt.

Gebiedsconciërge
Daarnaast heeft aannemerscombinatie Sassevaart een gebiedsconciërge aangesteld die let op de veiligheid buiten de bouwhekken. Hij checkt onder andere de verkeersmaatregelen en afzettingen. Kijkt of de weg schoon is, de belijning nog zichtbaar is en of alle verlichting werkt. Ook houdt hij in de gaten of het fietspad vrij blijft van werkzaamheden en dat er geen auto’s op het fietspad staan.

Val op!

 

Met het uitvoeren van bovenstaande maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke verkeerssituatie, maar fietsers kunnen zelf ook wat doen. Denk aan het zorgen voor goede verlichting en het dragen van een reflecterend hesje en houd rekening met de dode hoek van grote voertuigen. Zo zorgen we samen dat iedereen veilig thuis komt.