Stand van zaken afgraven Schependijk

28 maart 2019

We zijn gestart met het afgraven van de Schependijk. Stapsgewijs verwijderen we de bestaande kade en graven we af vanaf het water. Erachter is de afgelopen weken de nieuwe kade ingetrild, deze werkzaamheden ronden we momenteel af. Tegelijkertijd zijn we bezig met het verwijderen van de vervuilde grond. Het ontgraven van deze diepere verontreiniging kan gepaard gaan met geuroverlast de komende weken.
Schependijk

We verrichten tijdens de werkzaamheden metingen om de mogelijke geuroverlast in de gaten te houden. Indien sprake is van ernstige hinder voor de omgeving, nemen we maatregelen. Controlerende instanties zijn hierbij betrokken. De geur kan hinderlijk zijn, maar is niet gevaarlijk voor de volksgezondheid.

Werkzaamheden
Een deel van de Schependijk blijft bestaan en richten we opnieuw in. Een ander deel ontgraven we en wordt kanaal. Momenteel zijn diverse schepen en een kraantponton volop aan het werk. De niet herbruikbare en verontreinigde grond van de Schependijk voeren we af naar een verwerker in Nederland. De bestaande kade verwijderen we. Hierdoor vervallen alle ligplaatsen voor de scheepvaart aan de Schependijk. Aannemerscombinatie Sassevaart informeert op regelmatige basis het vaartuig RWS88 – verantwoordelijk voor ligplaatstoewijzing - en de Verkeerscentrale Terneuzen. Zij kennen de actuele stand van zaken zodat de beschikbare ligplaatsen in het gebied optimaal benut kunnen worden. Het afgraven en saneren van de bodem en de aanpassingen aan de kade zijn noodzakelijk om de doorvaart naar de Oostsluis te behouden tijdens en na de bouw van de Nieuwe Sluis. De Schependijk is volledig gereed komend najaar.