Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Watertappunt sluizencomplex buiten gebruik

7 maart 2019

Op het sluizencomplex van Terneuzen is een drinkwatervoorziening beschikbaar voor de scheepvaart. Door de bouw van de Nieuwe Sluis is dit watertappunt aan de landtong van het oude kantoor Rijkswaterstaat deze week (week 10) komen te vervallen. Het definitieve nieuwe watertappunt op de nieuwe Schependijk is gereed in oktober 2019. Er wordt een tijdelijke voorziening getroffen voor de scheepvaart.
Overview

Tijdelijke voorziening aan Beurtvaartkade
Als tijdelijk alternatief is het nieuwe watertappunt op de Beurtvaartkade in het havengebied van North Sea Port beschikbaar in de loop van week 11 tot en met oktober 2019. Uitgangspunt is dat de Beurtvaartkade in de eerste plaats een kade is om te wachten of  overnachten voor zowel binnenvaart als op een aantal momenten in het jaar door riviercruisevaart en pas in de tweede plaats om water te laden. Vanaf oktober is het watertappunt op het sluizencomplex weer operationeel op de nieuwe locatie Schependijk. Meer informatie over Parkline – uitbater van het watertappunt – is hier te vinden.  Hieraan zijn kosten verbonden.

Graven Kapitein Rooiboskanaal
Momenteel graven we het Kapitein Rooiboskanaal uit op de landtong van het oude kantoor van Rijkswaterstaat. Aannemerscombinatie Sassevaart is vanaf de oostzijde gestart met het nat ontgraven en is daarbij gestuit op een massief (vermoedelijk een oude fundering) midden in het geplande kanaal. Om vertraging in de werkzaamheden zo veel mogelijk te voorkomen, graven we nu ook vanaf de westzijde het kanaal af. Omdat op die locatie het leidingwerk naar het huidige watertappunt ligt, is deze nu al buiten gebruik.  We verwijderen het massief en in totaal 35.000 m3 grond de komende weken. In april en mei voeren we de laatste werkzaamheden zodat we medio mei het Kapitein Rooiboskanaal in gebruik kunnen nemen.