Korte verkeershinder door plaatsen baggerleiding

10 april 2019

Voor de bouw van de Nieuwe Sluis moeten we grond opspuiten. Daarvoor leggen we een baggerleiding aan van de Buitenhaven West naar de Binnenhaven bij de Middensluis. Deze baggerleiding plaatsen we middels een brugconstructie boven de weg. Om dit te kunnen doen, sluiten we op donderdag 11 april tussen 11:00 en 15:00 uur de weg twee- of maximaal driemaal een kwartier af. De doorrijhoogte op het sluizencomplex is voortaan 5,5 meter.
Baggerleiding over weg

Het verkeer op het sluizencomplex zetten we twee tot driemaal een kwartier stil buiten de spits tussen 11.00 en 15.00 uur. Hulpdiensten houden doorgang. Er staan verkeersregelaars ter hoogte van de hijsinstallatie en bij de randen van het sluizencomplex. Dit om te voorkomen dat het verkeer op de bruggen van de Oostsluis en Westsluis stil staat. De scheepvaart ondervindt geen hinder wanneer we de twee buizen van dertig meter overspanning over de weg plaatsen. De aansluitingen volgen later op het bouwterrein van aannemerscombinatie Sassevaart.

kaart

Opspuiten buitenhoofd
De muren van de Nieuwe Sluis bestaan grotendeels uit diepwanden. Diepwanden worden gegraven en kunnen we dus niet in het water bouwen. Om het buitenhoofd (de kop van de sluis waar de deuren en bruggen zitten) te realiseren, moeten we eerst circa 260.000 kubieke meter grond opspuiten voor de huidige Middensluis. Door de aangelegde baggerleiding over de weg spuiten we een kunstmatig eiland op. Hierdoor hoeft er geen zandtransport over de weg te komen of extra scheepvaart de sluis te passeren. Vanuit de buitenhaven transporteren we het zand vanuit een schip via de baggerleiding over de weg om vervolgens op te spuiten.