Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Heiwerkzaamheden naast bypass Westsluis

16 mei 2019

We zijn bezig met het trillen van het ankerscherm voor de westelijke damwand van de sluiskolk van de Nieuwe Sluis. Bij deze werkzaamheden is de weg naast de Westsluis verzakt, waardoor we eerst noodreparaties moesten uitvoeren. Hierdoor zijn we niet morgen klaar met het heiwerk, maar werken we ook op maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 22 mei verder aan deze wand. Uit voorzorg staat verkeersbegeleiding op stand-by. Mocht het weer nodig zijn, dan kunnen we de halve weg afsluiten voor het doorgaande verkeer.
Bypass Westsluis

De ankerwand zorgt ervoor dat de diepwand van de Nieuwe Sluis op zijn plek blijft. Al twee keer zijn we gestopt met het trillen van deze wand, omdat verzakkingen ontstonden op de naastliggende weg: bypass Westsluis. We hebben noodreparaties aan de weg uitgevoerd en de werkzaamheden zijn hervat, maar duren hierdoor twee dagen langer dan gepland. We houden de omgeving tijdens het heien goed in de gaten. Mocht de weg weer verzakken, dan nemen we direct weer maatregelen. Als de wand gereed is, plannen we de herstelwerkzaamheden aan de weg.