Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Herstelwerkzaamheden weg naast Westsluis

23 mei 2019

Maandag 27 en dinsdag 28 mei herstellen we het asfalt van de bypass Westsluis. Van 9.00 tot 16.00 uur is er slechts één rijstrook beschikbaar voor het wegverkeer. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer zodat de werkzaamheden veilig gepasseerd kunnen worden.
bypass

Aannemerscombinatie Sassevaart herstelt eerst de ene rijbaan en aansluitend de andere rijbaan.

Versmalling fietspad
Om veilig te kunnen werken op de rijbaan naast het fietspad, zal één dag het fietspad versmald zijn. Dit wordt middels borden aangegeven.

Verzakkingen
Het heien/trillen van het ankerscherm voor de westelijke damwand van de sluiskolk van de Nieuwe Sluis is gereed. Deze damwand ligt dichtbij de naastliggende weg, bypass Westsluis. Tijdens de werkzaamheden zijn verzakkingen ontstaan en noodreparaties aan de weg uitgevoerd. Nu herstellen we de weg zodat deze de komende jaren kan blijven liggen.