Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Vervolg heien/trillen naast weg Westsluis

10 mei 2019

Begin mei zijn we gestopt met het trillen van het ankerscherm voor de westelijke damwand van de sluiskolk van de Nieuwe Sluis, omdat verzakkingen ontstonden op de naastliggende weg: bypass Westsluis. Nu de noodreparaties aan de weg zijn uitgevoerd, vervolgen we het heien van de laatste buispalen en het trillen van de laatste damplanken van de combiwand die als ankerscherm dient. We werken van maandag 13 mei tot en met vrijdag 17 mei van 7.00 tot 19.00 uur. We monitoren de werkzaamheden nauwlettend.
bypass westsluis

Mogelijke hinder
We verwachten niet dat de weg opnieuw verzakt, maar hebben wel voorzorgsmaatregelen getroffen om eventuele hinder te beperken. Tijdens de werkzaamheden staan verkeersregelaars gereed om het verkeer over één rijstrook te begeleiden op de naastliggende bypass Westsluis. Ze worden alleen ingezet, wanneer dit nodig is. We verwachten het laatste deel van de combiwand te realiseren met alleen mogelijke hinder qua geluid en trillingen. Wanneer het heien/trillen van het ankerscherm voor de westelijke damwand gereed is, herstellen we het asfalt op de bypass Westsluis zodat de weg de komende jaren kan blijven liggen. Hierover volgt later meer.