Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Volgende inloopavond dinsdag 4 juni 2019

14 mei 2019

Op dinsdagavond 4 juni 2019 kunt u tussen 18.00 en 21.00 uur binnenlopen met vragen bij onze volgende inloopavond. De inloopavond is op de nieuwe locatie van het Portaal van Vlaanderen, Beneluxweg 101 in Terneuzen. We geven om 18.30 en 20.00 uur een algemene presentatie waarin we u op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken van het project.
Portaal van Vlaanderen
virtual reality

Tijdens de inloopavond kunt u de expositie van het Portaal bekijken en zijn er projectmedewerkers aanwezig waaraan u vragen kunt stellen. Ook geven we op twee momenten een algemene presentatie met de laatste stand van zaken. Het is twee keer dezelfde presentatie.

Dinsdag 4 juni 2019

  • 18.00 uur start inloopavond
  • 18.30 uur algemene presentatie
  • 20.00 uur algemene presentatie
  • 21.00 uur einde inloopavond