Werkzaamheden rotonde Schependijk

31 mei 2019

Vorig jaar hebben we een rotonde gerealiseerd om de doorstroming van het verkeer op de kruising Binnenvaartweg, Buitenhaven en Schependijk te verbeteren. Van maandag 3 tot en met vrijdag 7 juni 2019 plaatsen we bermverharding, vervangen we de openbare verlichting en werken we andere restpunten af op deze rotonde. We werken van 9.00 tot 16.00 uur waarbij één helft van de rotonde beschikbaar blijft. Verkeersregelaars begeleiden het wegverkeer zodat de werkzaamheden veilig gepasseerd kunnen worden.
Rotonde

Om de hinder te beperken, werken we in verschillende fases. Door in deze fases één rijstrook af te sluiten voor het verkeer kunnen we zowel de bermverharding aanbrengen als de armaturen en een aantal palen vervangen rondom de rotonde. Verkeersregelaars zorgen voor een veilige en vlotte doorstroming.

  • Fase 1: De eerste twee dagen werken we aan de zuidkant, waarbij één rijstrook afgesloten wordt voor het verkeer op de Buitenhaven en Schependijk.

  • Fase 2: De derde dag werken we aan de noordoostelijke kant, waarbij één rijstrook afgesloten wordt voor het verkeer op de Binnenvaartweg en Schependijk.

  • Fase 3: De vierde dag werken we aan de noordwestelijke kant, één rijstrook afgesloten wordt voor het verkeer op de Buitenhaven en Binnenvaartweg.

  • Fase 4: De laatste dag zetten we de puntje op de i zodat door alle weggebruikers de rotonde de komende jaren veilig kunnen passeren.  Ook hier geldt dat één rijstrook afgesloten wordt.