Vervolg werk Goessekade

19 maart 2020

In 2019 zijn de werkzaamheden aan de Goessekade gestart en de nieuwe kade is inmiddels grotendeels gereed. De baggerwerkzaamheden voor de kade liepen vertraging op door strengere regelgeving voor afvoer van vervuilde baggerspecie. Deze week starten we met baggeren om voldoende diepgang te realiseren voor de scheepvaart. Tegen de zomer vervangen we de wachtpalen voor de kade. In de tweede helft van het jaar kunnen we de circa 440 meter kade en nieuwe wachtpalen vrijgeven.
Goessekade

Deze week zijn de acht weken durende baggerwerken gestart. Aansluitend plaatsen we bodembescherming, dit duurt enkele weken. De werkzaamheden vinden plaats vanaf het water, hierbij is geen hinder voor de scheepvaart. Wel wordt verzocht de werkzaamheden met gematigde snelheid te passeren. De kade zelf is grotendeels gereed. Restpunten zijn het plaatsen van de trappen in de kade en de verlichting. Tot dit gereed is, blijft het gebied bouwterrein en afgeschermd met bouwhekken.

Noodsteiger
Tegen de zomer starten we met het vervangen van de huidige wachtpalen die dienen als noodsteiger en ligplaatsen voor de scheepvaart parallel aan de nieuwe Goessekade. We trillen de tien nieuwe palen vanaf het water. Met een ponton werken we vervolgens de palen af. Gefaseerd zijn de bestaande wachtpalen niet beschikbaar voor de scheepvaart. Wanneer de noodsteiger gereed is, trekken we de oude palen eruit en kan de scheepvaart de nieuwe ligplaatsen gebruiken.

Bereikbaarheid
Het bedrijventerrein op de Goessekade, nabij de Westsluis, is bereikbaar via de afslag aan de Buitenhaven. De calamiteitenkade en wachtplaatsen blijven ook bereikbaar via de afslag van de provinciale weg N252. Het fietsverkeer moet tot oplevering enkel gebruikmaken van het reguliere fietspad naast de N252.