Start bouw loods Rijkswaterstaat

2 april 2020

Volgende week tot begin mei 2020 heien we de fundering van de nieuwe loods voor Rijkswaterstaat op de Schependijk. We werken tussen 7.00 en 19.00 uur en hebben voorzorgsmaatregelen getroffen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Zo zijn er trilling- en geluidsmeters geplaatst in de omgeving om effecten te monitoren.
Loods Rijkswaterstaat

Het werk aan de Schependijk is al langere tijd in volle gang. De nieuwe kades zijn grotendeels gereed. Momenteel werken we aan de herinrichting van het terrein. Daarbij hoort ook de nieuwe loods voor Rijkswaterstaat die eind    dit jaar gereed is. Alleen de zonnepanelen plaatsen we later, zodat bij ingebruikname de loods energieneutraal is.

Loods Rijkswaterstaat
Een impressie van de nieuwe loods van Rijkswaterstaat op de Schependijk