Aanleg afmeerpalen Buitenhaven West en Goessekade

20 augustus 2020

Ter hoogte van de nieuwe damwand in de Buitenhaven West plaatsen we nieuwe afmeerpalen voor de binnenvaart. Ook bij de Goessekade is dit het geval. De oude afmeerpalen waren toe aan vervanging. Er komen ook extra afmeerpalen om de groter wordende toestroom van scheepvaart te kunnen opvangen. De nieuwe afmeerpalen bieden ook plaats aan grotere schepen.
Buitenhaven West
palen in buitenhaven West

Buitenhaven West
Eind juni 2020 is gestart met het intrillen van de eerste afmeerpalen aan het zuidelijke deel van de damwand in de Buitenhaven West. Gevolgd door afmeerpalen richting het noordelijke deel van de damwand. Er zijn inmiddels 25 afmeerpalen geplaatst. De laatste negen afmeerpalen plaatsen we medio september. In totaal plaatsen we 34 afmeerpalen. Het plaatsen en afwerken van de afmeerpalen en het plaatsen van de bodembescherming is medio 2021 afgerond.

Goessekade

Goessekade
In juni zijn de eerste twee afmeerpalen bij de Goessekade verwijderd: paal 1 en 3. Vervolgens is bodembescherming aangebracht. De overige vier afmeerpalen verwijderen we later dit jaar, nadat de tien nieuwe afmeerpalen geplaatst zijn. Vanaf september 2020 starten we hiermee. Ook brengen we in deze periode kathodische bescherming aan. Dat helpt de nieuwe kade en de afmeerpalen te beschermen tegen corrosie. De oplevering van de Goessekade staat begin 2021 gepland.

Scheepvaart
De werkzaamheden vinden plaats buiten de vaargeul van de scheepvaart. Er is dan ook geen hinder voor passerende scheepvaart. Wel dient de scheepvaart rekening te houden met de snelheid tijdens het passeren van de werkzaamheden. De afmeerpalen zijn gedurende de werkzaamheden niet te gebruiken. De noodsteigers zijn wel beschikbaar.