Sloop Middensluis in volle gang

12 oktober 2021

Op 1 oktober 2021 is begonnen met de sloop van het zuidelijke deel van de Middensluis. En dat gaat voortvarend. Het eerste brugdeel is weggehaald en ook de eerste sluisdeur is eruit gehesen en kleiner gemaakt.
Hijsen van de sluisdeur uit de deurkas

De remmingswerken, oftewel de geleidewerken bij de invaart van de sluis, zijn tegen het einde van deze week verwijderd. Ook zijn we bezig met de sloop van de kleine gebouwen op het terrein. Daarnaast is alle bestrating verwijderd en zijn al grote delen grond afgevoerd. In november boren we gaten in de wanden om later - in 2022 - explosieven te kunnen plaatsen. Het puin voeren we af naar de Schependijk. Op de Schependijk staat een puinbreker om alle brokstukken nog kleiner te maken.

 

Sloopwerk

Dit jaar vinden de werkzaamheden voor de sloop Middensluis met name overdag plaats van maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 en 19.00 uur. In 2022 gaan ook een aantal werkzaamheden 24/7 door. Denk aan het hakken en uitgraven van de vloeren en opruimen van het puin. In het voorjaar van 2022 zullen we gebruik maken van explosieven om delen van de wanden verder af te kunnen breken.