Onderdeel sluishoofd: cellenwand

15 december 2021

In beide sluishoofden is tussen de deurkassen en de brugkelder een open ruimte zichtbaar. Hier komt de cellenwand. Het blijft niet open, er komt nog een wand voor. Die vormt dan de kolkwand samen met de andere wanden. De cellenwand is onderdeel van de brugkelder en zorgt voor de stabiliteit van de brugkelder. Het wordt straks samen met de brugkelder één geheel.
Cellenwand in buitenhoofd

Open ruimte

De ruimte waar de cellenwand komt, is nu nog open, omdat we eerst bezig zijn om de naastgelegen constructies van de deurkassen en de brugkelder te maken. Om deze constructies te maken is ruimte nodig voor de bekisting waarbinnen we het beton storten. Als de constructies van de deurkassen en brugkelder zijn gebouwd, hebben we plek om de tussenliggende constructie; de cellenwand af te bouwen. In het buitenhoofd hebben we al een deel opgebouwd. Bij het binnenhoofd zijn we hier net begonnen.

Buitenhoofd
Buitenhoofd
Binnenhoofd
Binnenhoofd
Onderdelen sluishoofd
Een overzicht van de onderdelen in de sluishoofden