Ophogen sluisplateau en primaire waterkering

21 december 2021

Heb je de TSHD Middelburg voorbij zien komen in de Buitenhaven? De sleephopperzuiger heeft circa 5.000 kuub zand op de kistdam in de dienstenhaven aangeleverd. In het nieuwe jaar wordt nog eens 30.000 kuub zand aangevoerd. De hopper is voorzien van een eigen transportband en spudpalen. Daarom kon hij het zand zonder te hoeven aanmeren aan land brengen. Dit zand vervoeren we vanaf januari 2022 verder naar het sluisplateau en de primaire waterkering.
Levering zand

Sluisplateau Nieuwe Sluis

Het nieuwe sluisplateau van de Nieuwe Sluis moeten we aan de westzijde ophogen naar +6,35 meter NAP en aan de oostzijde naar +5,50 meter NAP. Daarvoor is ongeveer 26.000 kuub zand nodig. Nadat het aangevoerde zand is verwerkt, volgt er daarom rond de zomer weer een volgende levering op de kistdam. Uiteindelijk komt het niveau op het sluizenplateau op 7,5 meter boven NAP te liggen. De laatste fase van ophoging voeren we uit nadat de kolkwanden van de sluis klaar zijn, in de zomer.

 

Primaire waterkering

Op de landtong aan de westzijde van de Oostsluis werken we aan de primaire waterkering. Op dit moment zijn we daar palen in de grond aan het trillen. Hier is circa 15.000 kuub zand nodig voor de ophoging van dit deel. De grond hogen we daar op tot 9,5 meter NAP. In februari/maart 2022 is het benodigde zand verwerkt en ronden we deze werkzaamheden af.