Verwijderen oude afmeerpalen Binnen- en Buitenhaven

25 februari 2022

Voor de komst van de Nieuwe Sluis, moeten de landtongen ten noorden en zuiden ervan plaatsmaken. Binnenkort starten we met de voorbereidingen. Te beginnen met het verwijderen van de oude afmeerpalen in de Binnen- en Buitenhaven vanaf 1 maart.
Wachtpalenrij, oud en nieuw door elkaar, Buitenhaven West
Zicht op de wachtpalen, oud en nieuw in de Buitenhaven West

Binnen- en Buitenhaven

Het verwijderen van de afmeerpalen voeren we gefaseerd uit. Dat doen we met behulp van kraanponton de Dordtsche Kil. We beginnen met het verwijderen van  twee palen in de Binnenhaven West, aan de oostkant van de Westsluis. Voorlopig blijven hier nog vier afmeerpalen staan. Vervolgens brengen we het materieel naar de Buitenhaven West. Daar verwijderen we ook een deel van de oude afmeerpalen aan de oostkant. Een aantal afmeerpalen blijft voorlopig staan.
 

Ontmanteling

Het verwijderen van de afmeerpalen gaat in stappen. We beginnen met het verwijderen van de paalkoppen, het bovenste deel van de afmeerpalen. In de palen zit water en grond, dat pompen we eruit. Als laatste, afhankelijk van de diepte waarop de palen staan, trekken we de palen uit de grond of branden we het onderste deel van de palen onder water af. Dat laatste doen we door middel van gespecialiseerde duikers.
 

Geen hinder scheepvaart

De werkzaamheden worden zoveel mogelijk buiten de vaargeul, aan de landkant van de palen, uitgevoerd. De scheepvaart ondervindt hier geen hinder van. De nieuwe afmeerpalen aan de westzijde in de Binnen- en Buitenhaven zijn al geruime tijd gerealiseerd.