Verwijderen tijdelijke afmeerpalen bouwterrein Zeevaartweg

7 juni 2022

Op termijn verdwijnt landtong Zuid (bouwterrein Zeevaartweg) om plaats te maken voor de invaart van de Nieuwe Sluis. Momenteel voeren we hiervoor voorbereidende werkzaamheden uit. Zo zijn we bezig met baggeren en gaan we de komende twee weken de zes tijdelijke afmeerpalen ten zuiden van landtong verwijderen.
Landtong Zuid - bouwterrein Zeevaartweg
Tijdelijke afmeerpalen

Trekken of snijden

We verwijderen de palen door ze te trekken met een grote kraan vanaf een kraanponton. De afmeerpalen staan in diepe vaste klei, mogelijk lukt het daarom niet om alle palen uit de klei te trekken. Normaal branden we de palen dan af van binnenuit door duikers. Deze palen zijn echter te smal voor duikers. Daarom verwijderen we deze palen met een speciale machine, uitgerust met watersnijtechniek, die snijdt materialen door middel van water onder extreme hogedruk. De machine maakt het mogelijk om de palen langs de buitenkant af te snijden. Als de palen verwijderd zijn, brengen we boeien aan om de landtong voor het vaarverkeer te markeren.