Oplevering maart 2023 niet haalbaar

4 juli 2022

In de zomer van 2020 maakten we bekend dat de opleverdatum van de Nieuwe Sluis in Terneuzen verschoven is naar maart 2023. Daarbij is aangegeven dat nog een aantal issues lopen, waaronder corona, die impact kunnen hebben op de opleverdatum. Inmiddels is zeker dat maart 2023 niet haalbaar is.
Luchtfoto Skypictures

De vertraging is het gevolg van corona, de aanwezigheid van PFAS in de bodem en de vondst van objecten in de ondergrond die verwijderd moeten worden. Dit brengt extra werk met zich mee dat invloed heeft op de doorlooptijd van het gehele project. Een nieuwe datum is nog niet bekend, omdat de effecten van de betreffende issues op de planning nog beoordeeld worden. Zodra de uitkomst bekend is en is verwerkt in de planning wordt een nieuwe opleverdatum bepaald.