Tijdelijke brug over de Nieuwe Sluis

15 februari 2023

Deze week installeren we een tijdelijke brug over de sluiskolk van de Nieuwe Sluis. Als de brug gereed is, sluiten we de weg over de oude Middensluis af en stellen we een nieuwe tijdelijke route over de Nieuwe Sluis open voor het wegverkeer. We nemen de brug én de nieuwe route op vrijdag 17 februari, in de loop van de dag, in gebruik.
Tijdelijke brug over de Nieuwe Sluis
Tijdelijke brug over de Nieuwe Sluis

Tijdelijke brug 

De tijdelijke brug is een zogenaamde modulaire brug. Dat wil zeggen dat hij uit verschillende delen bestaat, die we als een bouwpakket op de locatie in elkaar zetten. We beginnen met het plaatsen van de onderdelen vanaf het landhoofd op het oostelijke sluisplateau tot een steunpunt in de kolk. Vervolgens plaatsen we het middelste gedeelte van de brug. Dit gedeelte rust op twee steunpunten in de kolk. Daarna plaatsen het laatste deel van de brug: van het steunpunt in de kolk tot het landhoofd op het westelijke sluisplateau.  

 

Hoe ziet de brug eruit? 

De tijdelijke brug heeft twee rijstroken met aan weerszijden een fietspad en aan de zuidzijde een voetpad. De verbinding overbrugt de 55 meter brede sluiskolk. Als de brug geplaatst is, brengen we de verlichting en belijning op de weg aan en plaatsen we verkeersborden. 

 

Nieuwe route over sluizencomplex 

We sluiten de weg die via de noordbrug van de Middensluis loopt definitief af voor het wegverkeer. De landtong Noord is dan niet meer toegankelijk voor voetgangers, fietsers en ander openbaar wegverkeer. De wegen die van en naar de tijdelijke brug leiden, hebben we al aangelegd. 

De nieuwe tijdelijke route loopt vanaf de ingebruikname van de brug over de sluiskolk van de Nieuwe Sluis. 

De nieuwe wegsituatie met de tijdelijke brug over de kolk

De nieuwe wegsituatie met de tijdelijke brug over de sluiskolk.