Verwijderen tijdelijke brug

25 juli 2023

Het verkeer rijdt sinds 21 juli over de zuidbrug van de Nieuwe Sluis. De tijdelijke brug over de sluiskolk is dus niet meer nodig om het sluizencomplex te passeren. Deze week demonteren we de brug.
Demontage van de tijdelijke brug over de sluiskolk
Demontage van de tijdelijke brug over de sluiskolk

Ontmantelen brug

Afgelopen vrijdag hebben we de barriers en de belijning op het wegdek al weggehaald. We hijsen nu  de brugdelen over de sluiskolk. Dat doen we met een grote hijskraan. We hijsen eerst  de brugdekelementen aan de westzijde van de sluiskolk, gevolgd door het middelste deel van de brug. De oostelijke brugdekelementen verwijderen we als laatste.

Slopen tijdelijke voorzieningen

De tijdelijke wegen aan beide zijden van de tijdelijke brug halen we ook weg. We frezen de hele asfaltconstructie, waarna we de fundering van de weg opbreken en afvoeren. De betonnen landhoofden aan beide zijden – waar de brug op het land steunt – slopen we. Als laatste verwijderen we ook de tussensteunpunten, die bestaan uit buispalen en stalen dwarsbalken, in de sluiskolk. De buispalen staan verankerd in de betonnen vloer van de sluiskolk. Duikers branden de buispalen af op de vloer van de kolk. Vervolgens hijsen we de buispalen met een grote hijskraan uit de kolk.

Half jaar in gebruik

De tijdelijke brug is in gebruik genomen na de invaaroperatie van de deuren en bruggen aan het begin van dit jaar. De brug heeft bijna een half jaar dienst gedaan als doorgaande route voor het wegverkeer over het sluizencomplex.