Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Doorgaande weg tijdelijk smaller door proefsleuven

Op verschillende plekken op het sluizencomplex zijn proefsleuven gegraven. Herkenbaar aan de oranje netten. Een aantal van deze sleuven graven we nu tot aan de rand van de weg. Hierdoor is van 13 maart tot 22 maart tijdelijk de weg op de Buitenhaven versmald. De versmalling is alleen op doordeweekse dagen buiten de spits tussen 8.30 en 16.00 uur.

De werkzaamheden aan de proefsleuven langs de kant van de weg aan de Buitenhaven, tussen de Westsluis en Oostsluis, zijn buiten de spits. Verkeersregelaars zorgen voor een vlotte en veilige doorstroming. Voor het wegverkeer is altijd één rijstrook beschikbaar, die afwisselend door de verschillende rijrichtingen gebruikt kan worden. Verkeersborden geven dit duidelijk aan. Zodra de graafwerkzaamheden zijn afgerond, wordt de sleuf afgebakend en de wegversmalling opgeheven. Er wordt locatie voor locatie gewerkt, waardoor er slechts één versmalling op de hoofdroute is. In verband met de veiligheid moeten fietsers en voetgangers bij de betreffende graaflocaties tijdelijk naar de andere kant van de weg. Ook dit staat aangegeven.

Nog meer sleuven
Later deze maand moeten we maatregelen treffen op dienstenwegen (Schependijk, Buitenhoofd en Noordelijke landtong). Deze werkzaamheden veroorzaken geen hinder voor het doorgaande verkeer. Vervolgens moeten we ook sleuven graven in de nabijheid van drie kruispunten (Middensluis en Schependijk/Zeevaartweg) op het sluizencomplex. Meer informatie over de verkeersmaatregelen die hiervoor nodig zijn, volgt later.

Proefsleuven op het sluizencomplex
Ook dichter bij de weg moeten proefsleuven gegraven worden